Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgelerin Form Ba-Form Bs Bildirimlerine Dahil Edilme Zorunluluğu Kaldırıldı

3 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliği ile, elektronik ortamda belge düzenleyen mükelleflerin, e-belgelerini Form Ba-Form Bs bildirimlerine dahil etme zorunluluğu kaldırıldı.

396 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “3-BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI” başlıklı bölümünün 3.2.4. numaralı bendi örnekleriyle birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır.

Tebliğ Değişikliğinde Verilen Örnek:

Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV hariç 2.500 TL’dir.

Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 6.000 TL’dir. İlgili ayda C firmasının bildirimlere konu başka bir alım-satımı olmamıştır.

Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 6.500 TL’nin Tebliğde belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kâğıt ortamında düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL’nin bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, C firmasının, E firmasına 2023/Şubat döneminde yaptığı satışlara ilişkin düzenlenen belgelerin tamamının elektronik ortamda düzenlenmesi nedeniyle, Form Bs bildirimini vermesine gerek bulunmamaktadır.”

Değişiklik, 01.01.2023 tarihinden itibaren verilecek bildirimlerde uygulanacak.

E-BELGE KULLANAN MÜKELLEFLERE KOLAYLIK

Yeni düzenleme, elektronik belge düzenleyen mükelleflerin bildirim zorunluluğunu ortadan kaldırırken, kağıt ortamında 5000 TL üzerinde fatura düzenleyen/alan mükelleflerin bildirim zorunluluğunu baki bıraktı.

Kağıt ortamında fatura düzenleyen/kullanan mükelleflerin Form Ba -Form Bs bildirimi yapmama nedeniyle özel usulsüzlük cezası yeme ihtimalleri devam ederken, elektronik ortamda belge düzenleyen/kullanan mükelleflerin bu cezayı yeme ihtimalleri ortadan kalkmış oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir