Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası ve Prim Teşviğinden Yararlanma Şartları

Genç girişimciliğin faydalarından, 29 yaşını doldurmadan ticari, zirai ve mesleki yönden ilk defa mükellefiyet tesis ettiren tam mükellef gerçek kişiler yararlanırken, bu kişilerin kazançlarının 75.000 TL’lik kısmı, işe başladıktan 3 vergilendirme dönemi sonuna kadar gelir vergisinden istisna olup, ayrıca 1 yıl boyunca sosyal güvenlik primlerini devlet karşılamaktadır.

05/05/2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 292 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına

•ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve

• mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin(şirketler ve kurumlar değil)

genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanacağı hüküm altına alınmıştır.

Şirketler ve kurum iktisadi işletmeleri(ortak ve yöneticileri dahil) genç girişimcilik istitisnasından yararlanma hakkına sahip değilken, adi ortaklık şeklinde mükellefiyet açtıran gerçek kişilerin hepsi, (bütün ortaklar birlikte şartları taşımaları koşuluyla) gelir vergisi istisnasından yararlanırken; sosyal güvenlik prim teşviğinden adi ortaklardan sadece biri(en genç olanı) faydalanmaktadır.

ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Basit Usulden Gerçek Usule Geçen Mükelleflerin Durumu

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 20 nci Maddesine istinaden yayımlanan 292 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Tebliğinin “İndirimden faydalanacaklar” başlığı altında yer alan 8.maddenin 6. bendinde “…gerçek usule geçen mükellefler genç girişimci istisnasına ait diğer şartları taşısalar dahi ilk defa mükellefiyet tesis edilme şartı ihlal edilmiş olduğundan, söz konusu istisnadan da yararlanamazlar.” hükmü yer almaktadır.

Faaliyetin Bir Başka Mükelleften Devralınması Durumu

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 20.Maddesinde genç girişimcilerde istisna uygulamasından yararlanma şartları arasında “ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması” da sayılmıştır.

Bu nedenle, faaliyetin, eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınması genç girişimcilikten yararlanmaya engel teşkil etmektedir.

Daha Önce Mükellefiyet Açtırmış Olanlar

Gelir vergisi Kanununun Mükerrer 20.Maddesinde genç girişimcilerde kazanç istisnasından ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan tam mükellef gerçek kişilerin yararlacağı hükün altına alındığından, daha önce mükellefiyet tesis ettirmiş olanlar genç girişimcilik istisnasından yararlanamazlar.

Ancak, ilk mükellefiyet tesisi yaptırılan vergi dairesine başvurulması haline, ilk işe başlama tarihinden ilk terk tarihine kadar geçen süre için genç girişimcilik kazanç istisnasından yararlanılabileceği tabiidir.

İşe Başlamayı Kanuni Süresinden Sonra Yapanlar

Kanunda genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmak için işe başlamanın kanuni süresi içinde(işe başladıktan sonra 10 gün içinde) bildirilmiş olması şartı bulunmaktadır.

Başvuru Şartı

Şunu da belirtmek gekekir ki, genç girişimcilerde kazanç istisnasından vergi dairelerine süresi içinde başvuranlar yararlanabilir. Başvuruda bulunmayanlar bu istisnadan yararlanma hakkını elde edemezler.

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası ve Prim Teşviğinden Yararlanma Şartları” için 2 yorum

  1. Merhaba,
    75.000TL 3yıl için toplam istisna mı? Yoksa her yıl için 75.000TL mi?

  2. Her yıl (toplamda 3 yıl) 75.000 TL’ye kadar olan kazanç gelir vergisinden istisnadır. Yani ancak 75 bin TL üzerindeki kazanç gelir vergisine tabi tutulacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir