İnternetten Satış Yapmak İçin Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi nasıl alınır?

Gerçek kişilerin, evinde ürettiği ürünleri(sanayi tipi üretim olmamak şartıyla) vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmadan internetten satış yapması mümkün. Bunun için bu kişilerin vergi dairelerinden Vergi Muafiyeti Belgesi alması ve bir bankada ticari hesap açtırıp internetten yaptığı satışların ödemelerini bu hesap üzerinden tahsil etmesi gerekmektedir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9.Maddesinin 10 numaralı bendinde, evinden üretim yapıp internetten satış yapanlara esnaf muaflığından yararlanma imkanı getirilmiştir.

Bu imkandan yararlanabilmek için evde üretim yapan kişilerin evde üretim yaptığını ve bu ürettiği ürünleri internetten satış yaptığını belirten matbu bir dilekçe ile vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Vergi daireleri yapacakları yoklamanın ardından bu kişilere internetten satış yaptığını da belirten bir Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi vereceklerdir. Bu kişiler, temin ettikleri Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi ile yurtiçinde yerleşik bankalarda bir ticari hesap açtırmaları gerekmektedir. Esnaf muaflığından yararlanan bu kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak primlerini ödeme ve emeklilik hakkı elde imkanı da bulunmaktadır.

Esnaf Muaflığından Yararlanarak Kimler İnternetten Satış Yapabilir?

Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde mal imal edenler.

Esnaf Muaflığından Yararlanıp İnternetten Satış Yapabilmenin Şartları Nelerdir?

-Vergi dairesinden Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, (Detaylı bilgi için TIKLAYIN)

-Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi.

Esnaf Muaflığından Yararlanıp İnternetten Satış Yapanların Kazançları Nasıl Vergilendirilir?

Esnaf muaflığından yararlanıp internetten satış yapanların kazançları tevkifat(kesinti) yoluyla vergilendirilmektedir. Bu kişilerin ticari hesap açtırdığı bankalar, bu iş kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bir başka ifade ile bu kişilerin vergisi ticari hesap açtırdıkları bankaları tarafından sorumlu sıfatıyla ödenecektir. İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu kişilerin elde ettiği hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz.

Esnaf Muaflığından Yararlanıp İnternetten Satış Yapmanın Hasılat Sınırı Var Mı?

Evet var. Elden Edilen hasılatın 2022 yılı için 320.000 TL‘yi aşmaması gerekmektedir. Elde edilen hasılatın bahsi geçen tutarı (Güncel Tutarı öğrenmek için tıklayın) aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz.

Mükellef Şartları İhlal Ederse Ne Olur?

Yukarıda yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde mükellef muafiyetten faydalanamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

Ayrıca Hangi Mesleklerin Esnaf Muaflığından Yararlandığını Öğrenmek İçin TIKLAYIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir