Kamu Çalışanı Olmanın Cazibesi Azalıyor mu?

Son yıllarda, kamu çalışanlarının maaşına baskılandığına inanılan resmi enflasyon oranlarında zam yapılırken, asgari ücrete resmi enflasyonun üzerinde zamlar yapılması, en düşük memur maaşı ile asgari ücret arasındaki farkın gittikçe kapanmasına neden olmaktadır. Bu durum akıllara “kamuda çalışmanın cazibesi, bilinçli olarak azaltılıyor mu” sorusunu getirmektedir.

2022 yılında geçerli olacak asgari ücret net 4.253,40 TL olarak belirlendi.

Asgari ücretteki artış oranı %50,5 olarak gerçekleşirken, kamu çalışanlarının maaşına 2022 Ocak ayında toplu sözleşme gereği %5+enflasyon farkı kadar zam yapılacak.

Şimdiye kadar gerçekleşen enflasyon rakamları göz önüne alındığında ve Aralık ayı enflasyonun da %3 olarak gerçekleşeceği var sayıldığında, kamu çalışanlarının Ocak 2022’de alacağı zam oranı %15,47 ile asgari ücrete yapılan zammın çok altında kalmakta, kamu çalışanlarının maaşı ile özel sektör çalışanlarının ücretleri arasındaki farkın gittikçe daraldığı görünmektedir.

KAMU ÇALIŞANLARI AÇISINDAN GEÇMİŞE GERİ Mİ DÖNÜLÜYOR?

1990’lı yıllarda kamu çalışanlarının maaşı öyle düşük hale gelmişti ki, kamuda en az maaş alan hizmetlilerin maaşı, asgari ücretin de altına düşmüş, aradaki fark kadar, hizmetlilere ek ödeme yapılmıştı.

Daha sonra, yapılan seyyanen zamlarla kamu çalışanlarının maaşı, özel sektör çalışanlarının ücretlerine göre olumlu yönde ayrışmış, kamuda çalışmak cazip hale gelmişti.

HÜKÜMETİN YENİ EKONOMİ MODELİNDE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMAK DAHA CAZİP HALE Mİ GELECEK?

Düşük faiz, yüksek kur ve enflasyon uygulamasıyla sıfır cari açık hedefleyen hükümet, bu uygulamanın üretimi ve ihracatı arttıracağını, kısa vadede krizler yaşansa da uzun vadede üretim ve ihracata dayalı büyümenin gerçekleşeceğini iddia ediyor.

Özel sektörde çalışmanın cazibesini arttırmak için de asgari ücrete yüksek oranda zam yapıldı. Ancak uzmanlar, asgari ücretteki yüksek artışın üretim maliyetlerini arttıracağını, ihracatı olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Özel sektörde çalışmanın cazibesinin artması için, üretim ve ihracata dayalı ekonomik büyümenin süreklilik arz edecek şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

KAMU ÇALIŞANLARI EK PROTOKOL İLE EK ZAM İSTİYOR

Yetkili sendika ile imzalanan toplu sözleşme gereği kamu çalışanları 2022 yılı ilk yarısı için, enflasyon farkının yanında %5 zam alacak.

Ülkenin içinde bulunduğu mevcut ekonomik şartlarda toplu sözleşme ile belirlenen bu zam oranının çok düşük kaldığı gerekçesiyle, yetkili sendika olan Memur-Sen, kamu çalışanlarına ek zam talep ettiklerini, talep ettikleri ek zammın Ocak/2022’de maaşlara yansıtılması gerektiğini beyan etti.

Asgari ücrete yapılan zam ile kamu çalışanları için imzalanan toplu sözleşme protokolünden hangisinin taraflarına faydalı sonuçlar getireceğini, 2022 yılında açıklanacak ve gerçekte var olacak enflasyon rakamları belirleyecek.

Söz gelimi, 2022 yılında resmi enflasyon, %50,5’in altında gerçekleşirse, özel sektör çalışanları daha avantajlı hale gelirken, üstünde gerçekleşmesi durumunda kamu çalışanlarının avantajı daha fazla olacak. (Resmi enflasyon rakamları ile gerçek enflasyon rakamlarının örtüştüğü var sayılmıştır.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir