Devletler, Vatandaşının Yurtdışı Finansal Varlıklarından Haberdar Olacak

Türkiye, uluslararası “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı 21.04.2017 tarihinde imzalayıp 31.12.2019 tarihinde onaylamış olmasının sonucunda, hem vatandaşlarının yurtdışındaki finansal hesap bilgilerine sahip olacak, hem de başka ülke vatandaşlarının yurtiçindeki finansal kuruluşlardaki finansal bilgilerini ilgili ülkeye bildirecek.
Bu anlaşmaya göre, imzacı ülkeler, karşılıklılık temelinde, ilgili ülkelerin mukimlerine ait finansal hesap bilgilerini, finansal kuruluşlardan toplayıp ayrı bir talep gerekmeksizin (otomatik olarak) her yıl ilgili ülkeyle paylaşacaktır. Türkiye’de otomatik bilgi değişimi için bilgileri toplamaya ve paylaşmaya yetkili makam Gelir İdaresi Başkanlığıdır.

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi

Otomatik bilgi değişimi; kişilerin, yerleşik (mukimi) olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin, yerleşik (mukim) olunan ülkeye, her yıl diğer ülke vergi idarelerince, vergisel amaçlarla kullanılmak üzere mütekabiliyet esasında (karşılıklı) ve otomatik olarak elektronik ortamda gönderilmesidir.

Örneğin; İsveç’te yerleşik bir Türk vatandaşının Türkiye’de bulunan ve kapsama giren banka hesabına ilişkin bilgilerin mütekabiliyet (karşılıklılık) esasında paylaşımıdır. Türkiye’de yerleşik bir İsveç vatandaşının İsveç’te sahip olduğu banka hesabının bilgisi de İsveç’ten alınacaktır.

Bu kapsamda; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki;
 Mevduat hesapları,
 Saklama hesapları,
 Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati,
 Nakdi değer sigorta sözleşmeleri,
 Düzenli ödeme sözleşmelerine

ilişkin finansal bilgiler paylaşılacaktır.

Değişime tabi tutulacak bilgiler;
 İlgilinin adı ve soyadı,
 Adresi,
 Yerleşik (mukim) olduğu ülke ve vergi kimlik numarası (VKN),
 Doğum yeri ve tarihi,
 Hesap numarası, hesap bakiyesi ya da değeri,
 Hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı

gibi bilgilerden oluşmakta olup, gayrimenkul ve taşıt bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamında değildir. Hesap hareketleri detayı da bu kapsamda finansal kuruluşlardan alınmayacak ve paylaşım konusu yapılmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir