Okul Servislerine Getirilen Şartlardan Bazılarının Süresi Uzatıldı

Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile okul servislerine getirilen zorunluluklardan bazılarının süresi uzatıldı.

Buna göre,

1-Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; yapılacak taşımanın veya şehiriçi olmasına bağlı olarak taşımacının, ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş karayolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olma şartı, Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamındaki okul servisçileri için 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ancak, bu taşımalarda kullanılacak taşıtlar için Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen sigortaların yaptırılması zorunludur.

2-Aşağıda sıralanan yükümlülüklerin uygulanma tarihi 03.09.2021‘e kadar uzatılmıştır.

-Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacaktır.

-Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır.

– Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır.

– Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz

– 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir