Kredi kartı limiti belirleme kuralları yediden belirlendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 25 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 

İLK DEFA KREDİ KARTI ALACAKLAR İÇİN LİMİT BELİRLEME

Buna göre, ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamayacak.

İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limiti Kurul tarafından belirlenen tutarı geçemeyecek.

DÜZENLİ GELİRİ OLMAYAN ANCAK PARASI OLAN İÇİN KREDİ KARTI LİMİTİ

Bankalar, karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olması durumunda, karşılık olan tutarı geçmemesi ve rehin sözleşmesi yapılması şartıyla, gelir beyanı ve gelir teyidi zorunluluğuna tabi olmaksızın kredi kartı limiti tespit edecek.

Böylece düzenli geliri olmadığı halde, bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limiti tahsis edilebilmesinin yolu açıldı.

ÇOKLU DEĞİŞKENE GÖRE KREDİ KARTI LİMİTİ BELİRLEME

Bankalar, kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ile bilgi alışverişi şirketlerinden temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit edecek.

Kurul tarafından belirlenen tutardaki limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi, kart taşıyıcı tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir