Kamuda Esnek Çalışmaya Yeniden Geçiliyor, Ama..

Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi(2020/11) ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma ile dönüşümlü çalışma imkanı getirildi.

Böylelikle, daha önce Mart/2020 tarihinde geçilen ve 1 Haziran 2020 tarihinde sonlandırılan kamuda esnek çalışma uygulamasına yeniden geçilmiş oluyor.

Öte yandan 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında idari izinli sayılanların idari izinli olma halleri devam edecek.

GENELGEDE DİKKAT ÇEKEN NOKTA

Ancak yeni yayımlanan Genelge’de bir nokta dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu Genelgede idari izinli sayılanlarla uzaktan veya dönüşümlü çalışanların amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda olduğu hüküm altına alındı.

Bu hüküm gereği, kamuda işyerine gitmeyip idari izinli sayılanlarla uzaktan çalışma yapanlar, idari izinli sayıldıkları ya da uzaktan çalıştıkları süre boyunca, bulundukları şehirlerden ayrılamayacak(Başka şehirlere tatil ya da başka amaçlı gidemeyecek), çağrıldıkları an görevlerine(dairelerine) dönüş yapacaklar.

2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne göre,

-Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

-Esnek çalışmaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek.

-Esnek çalışma uygulamaları kapsamında dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak.

-Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

-Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak.

-Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak.

-İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir