Kamuda elektronik yazışma ve saklama dönemi resmen başlıyor

Kamuda elektronik yazışma ve saklama uygulaması 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren resmen başlayacak. Konuyu düzenleyen Yönetmelik Cumhurbaşkanı Kararı ile, Resmi Gazete’de yayınlandı.

2646 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre,

-artık kamuda zorunlu olmadıkça, kağıt ortamında yazışma yapılmayacak,

-elektronik ortamdaki yazışmaların çıktısı alınıp imzalanmayacak,

-elektronik ortamda yapılan yazışmaların saklanma işlemi de elektronik ortamda gerçekleştirilecek. kağıt ortamında bir örneği fiziki şartlarda arşivlenmeyecek.

-ancak zorunlu hallerde ve olağanüstü durumlarda kağıt ortamında el ile imzalanarak yazışma yapılabilecek. Bu tür yazışmaların iletilmesi ve saklanması fiziki şartlarda yapılacak.

Konuyla ilgili çıkarılan Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor.

15/12/2014 tarihli ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Kamu kurumlarına yeni belirlenen resmi yazışma kurallarına uyum sağlamak için 6 ay süre veriliyor.

Yönetmeliğin uygulanmasında birliğin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca” Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu” hazırlanacak ve duyurulacak.

Kurumlar, resmî yazışmalarla ilgili olarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla ek düzenleme yapabilecek.

1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” metni ve ekleri için TIKLAYINIZ…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir