Beyanname verme süreleri yeniden belirlendi

Gelir idaresi tarafından yayınlanan 115 Nolu Sirküler ile Muhtasar, KDV, Damga, Gelir ve Kurumlar vergilerinin beyanname verme süreleri değiştirildi.

Buna göre 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır.

Yeni oluşan durumda beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Beyanname Türü                Verilme Zamanı               Ödenme Zamanı

  • Muhtasar                            Takip eden ayın 26’sı      Takip eden ayın 26’sı
  • Damga Vergisi                    Takip eden ayın 26’sı      Takip eden ayın 26’sı
  • KDV                                    Takip eden ayın 26’sı       Takip eden ayın 26’sı
  • Gelir Vergisi(Basit Usul)      Şubat Ayının son günü     Şubat Ayının son günü
  • Yıllık Gelir Vergisi                Mart Ayının son günü      Mart Ayının son günü
  • Kurumlar Vergisi                  Nisan Ayının son günü    Nisan Ayının son günü
  • Geçici Vergi 1. Dönem         17 Mayıs                        17 Mayıs
  • Geçici Vergi 2. Dönem         17 Ağustos                     17 Ağustos
  • Geçici Vergi 3. Dönem         17 Kasım                        17 Kasım
  • Geçici Vergi 4. Dönem         17 Şubat                        17 Şubat

Öte yandan, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme sürelerinin de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacağı tabidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir