Otomatik BES’te yeni düzenlemeler

09.11.2012 tarih ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik ile Bireysel Emeklilik sisteminde 2013 yılında devlet katkısı uygulamasına geçmişti. Ardından 2017 yılında kademeli olarak ücretli çalışanlar sisteme otomatik dâhil edilmeye başlanmıştı.

27 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”ile sistemde bazı yeni düzenlemeler yapıldı.

Buna göre yapılan yeni düzenlemeler başlıklar halinde aşağıda sıralanmıştır.

Otomatik BES’in Kapsamı Genişletildi

18 yaşın altında olan çalışanlar sistem kapsamına alındı. Daha önce 18-45 yaş aralığının dâhil edildiği sisteme artık 18 yaşın altındaki genç ve çocuk işçiler dâhil olacak.

Otomatik BES sürecine alınacak kişilerin 45 yaşını doldurup doldurmadığı ile ilgili kontrol kısmına da açıklık getirildi. İş yerinin otomatik emeklilik planına katılmaları gereken takvim yılının ilk gününde 45 yaşını doldurmuş olanlar sisteme dâhil edilmedir. Ama 27 Aralık 2018’den önce plana dâhil edilmesi gereken kişiler için 45 yaşını doldurup doldurulmadığı 1.1.2017 tarihi üzerinden kontrol edilir.

Yeni faaliyete başlayan iş yerleri, en az 5 çalışan sayısına sahipse, takip eden yılın başındaki ilk ücret ödemesinde otomatik BES kesintisi yapmak zorundadırlar.

Çalışan sayısı 5’in altında olduğu için kademeli geçişte sisteme dahil olmamış, fakat 1 Ocak 2019’dan sonra alışan sayısı 5’in üzerine çıkmış iş yerleri de, çalışan sayısının 5 olduğu yılı takip eden takvim yılı başında yaptığı ilk ücret ödemesinden otomatik BES kesmeye başlamalıdır.

5510 Sayılı Kanun’un 4-a ve 4-c kapsamında olmayan fakat haklarında bu hükümler uygulanan çalışanlar kapsamda değildir.

Cayma Hakkını Kullananların Sisteme Yeniden Dahil Edilmesi

Sisteme otomatik olarak dahil edilmesinin ardından cayma hakkını kullanarak sistemden çıkmış çalışanlar, 3 yıl içinde sisteme tekrar otomatik olarak dahil edilecekler. Bu bir defaya mahsus bir uygulama olacak ve bakanlık tarafından duyurulan esaslara göre uygulanacak.

Sisteme Katılması Gereken Tarihte Katılmayan İş Yerleri

Kademeli olarak geçişte çalışan sayısına göre firmalara bir sisteme geçiş tarihi belirlenmişti. Bu kademeli geçişin en son aşaması, 1.1.2019 tarihinde 5-9 arası çalışanı olan firmaların sisteme dâhil edilmesi ile tamamlanmıştı. Bu süreçte sisteme katılması gerektiği halde, çalışanlarını otomatik BES kesintisi yapmayan işverenler için de yeni bir şans sunuldu.

27.12.2018 tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde otomatik BES’e katılması geciken çalışanlardan otomatik katkı payını keserek emeklilik şirketine aktarılması gerekmektedir. Bu tarih içerisinde işlemi gerçekleştirmiş olan işverenler, çalışanları yasal süresinde otomatik emeklilik planına dâhil etmiş sayılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir