İşsizlik maaşını hak etmede son 120 gün prim ödeme şartı kaldırıldı

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için öncelikle çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor.

Yani, sigortalı çalışan, bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybederse, sigortalı çalışanın işsiz kalması nedeniyle uğradığı gelir kaybı belli süre ve ölçüde karşılanıyor.

İşsizlik Maaşı Almanın Şartları

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu‘na göre;

 • İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,
 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır.
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır.(Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaktır.)

Bu şartların sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.

İşsizlik Maaşı/ İşsizlik Ödeneği Süresi

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,süre ile işsizlik ödeneğine hak kazanmaktadırlar.

Neler Değişti?

Yeni düzenleme ile çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 gün içinde prim ödeyerek kesintisiz çalışmış olma şartı esnetildi. Yeni durumda, sürekli çalışma şartı yerine, iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılacak. Böylece, SGK’ya eksik gün bildirenlerin de işsizlik maaşından yararlanabilmesinin önü açılmış oldu.

Söz konusu yeni düzenleme, 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle 4447 sayılı Kanunun ilgili maddesinde yer alan “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilerek gerçekleştirilmiştir.

Eksik gün nedeni olarak;

 • 01- İstirahat
 • 03- Disiplin cezası
 • 04- Gözaltına alınma
 • 05- Tutukluluk
 • 06- Kısmi istihdam
 • 07- Puantaj kayıtları
 • 08- Grev
 • 09- Lokavt
 • 10- Genel hayatı etkileyen olaylar
 • 11- Doğal afet
 • 12- Birden fazla
 • 13- Diğer
 • 15- Devamsızlık
 • 16- Fesih tarihinde çalışmamış
 • 18- Kısa çalışma ödeneği
 • 19- Ücretsiz doğum izni
 • 20- Ücretsiz yol izni
 • 21- Diğer ücretsiz izin
 • 23-Yarım Çalışma Ödeneği
 • 24-Yarım Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler

seçilerek bildirilmiş hiçbir eksikgün bildirimi işsizlik ödeneği hak etmeyi oradan kaldırmayacaktır.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanıyor?

İşsizlik maaşının hesaplanmasına gelince; çalışanın adına son 4 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK), bildirilen prime esas kazanç dikkate alınarak işsizlik maaşı hesaplanıyor. Sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir