İzinsiz yabancı işçi çalıştırmanın cezası nedir?

Çalışma izni olmaksızın bağımsız veya bir iş yerine bağımlı olarak çalışan ve bunları çalıştıranlarla yasada belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanmaktadır.

Söz konusu cezalar 13.08,2016 tarihli, 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren ” 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu”  23. maddesinde düzenlenmiş olup, her yıl yılbaşında yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır.

İDARİ PARA CEZALARI:

 • Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline (her bir yabancı için).

2019 yılı için 8.821,00 ₺

2018 yılı için 7.130,00 ₺

 • Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya.

2019 yılı için 3.527,00 ₺

2018 yılı için 2.851,00 ₺

 • Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya.

2019 yıllı için 7.057,00 ₺

2018 yılı için 5.704,00 ₺

 • Bildirim yükümlülüğünü, yasanın 22. maddesinde belirtilen sürelerde yerine getirmeyen;

– Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya,

– Yabancı çalıştıran işverene (her bir yabancı için).

2019 yılı için 587,00 ₺

2018 yılı için 475,00 ₺

idari para cezası kesilir.

AÇIKLAMALAR:

 • Verilen idarî para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
 • Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.
 • Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

Bildirim Zorunluluğu Nedir?

Uluslararası İş gücü Kanunu 22. maddesi uyarınca; yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

SGK Tarafından Uygulanabilecek Para Cezaları

Ayrıca unutulmaması gereken diğer bir husus da bu kişiler aynı zamanda sigortasız ve SGK’ya bildirilmeden çalıştırılıyor olacakları için 5510 Sayılı yasada yer alan cezalara da muhatap olacaklardır.

 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesinden dolayı brüt asgari ücretin iki katı;
 • İşçinin sigortasız çalıştırıldığı her ay için asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmemiş olması nedeniyle brüt asgari ücretin 2 katı tutarında para cezası uygulanır.
 • Tekerrür durumuna göre bu cezalar arttırılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir