Emniyet Hizmetleri Sınıfının Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklik

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “floş” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Çarşı ve mahalle bekçisi: Çarşı ve mahalle bekçisi adayını ve çarşı ve mahalle bekçisini”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “montgomer” ibaresi “mont” olarak, (c) bendinde yer alan “şapka, kep, bere” ibaresi “şapka, kep” olarak, aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “ayakkabı, bot veya çizme” ibaresi “ayakkabı veya bot” olarak, (ğ) bendinde yer alan “Çizme, bot” ibaresi “Bot” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a), (e), (f), (i) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ö) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Resmi elbise, hizmet branşı, rütbe ve kıdem işaretleri, görev yeri kol arması ile teçhizat, şapka, ayakkabı ve bot bu Yönetmelikte belirtilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.”

“e) Örgü başlığın ön kenarı ile kaş arasında en az bir, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle giyilir, örgü başlık kulakları kapatacak şekilde de giyilebilir.

  1. f) Yazlık görev kıyafetinde asıl üst giysi tişörttür ancak mevsimin özelliğine ve iklim şartlarına göre, yetkili amir tarafından izin verilmesi halinde, tişört yerine kışlık gömlek veya tişört üzerine mont giyilebilir.”

“i) Resmi kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Erkek ve bayan personelin görev kıyafetiyle siyah çorap giymesi zorunludur. Ancak bayan personel tören kıyafetinde etek giymesi halinde ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giyer.”

“s) Hava sıcaklığı ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak resmi kıyafeti ile görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personelinin kullandığı giyim kuşam malzemelerinin renk ve şekilleri standart olmakla beraber, diğer özellikleri iklim şartları dikkate alınarak Genel Müdürlükçe yeniden belirlenebilir. Merkeze bağlı taşra teşkilatı il teşkilatı ile birlikte hareket eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, bu durumda açık mavi renk gömlek giyilebilir” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Emniyet hizmetleri sınıfında olup resmi kıyafet taşıyanlara, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli II sayılı cetvele göre tişört, gömlek altı tişört, pantolon, gömlek, ayakkabı, bot, mont, kazak, eldiven, kravat, parka, kep, örgü başlık, termal içlik, bel kemeri, teçhizat takımı ve başını kapatan bayanlar için kumaş başlık verilir.

  1. b) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin tamamına ise aynı Yönetmeliğin Dip Not (A) bölümünün (1) numaralı sırasına göre tören veya özel günlerde giyilmek üzere takım elbiselik, şapkalık, paltoluk veya pardesülük kumaş, bir adet beyaz gömlek ve bir çift tören ayakkabısı verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “sualtı grup amirliğinde görevli balık adam,” ibaresi “kurbağa adam,” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Başbakanlık koruma motosikletli ekibi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Emniyet Genel Müdürlüğü tören takımında görev alan personele, karşılama, merasim ve ihtiram nöbetinde kullanılmak üzere, demirbaş malzeme olarak yazlık ve kışlık iki takım tören üniforması ile bir takım teçhizatı verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından resmi kıyafetle görev yapanlarca kullanılan; parka, mont, yazlık pantolon, kışlık pantolon, gömlek, kazak, gömlek altına giyilen tişört, termal içlik, şapka, kep, örgü başlık, tören elbisesi, pardesü ile palto polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için ise tişört ve gömlek açık kahverengi, diğerleri ise acı kahve renktedir. Eldiven, teçhizat takımı, bel kemeri, ayakkabı ve bot siyah renktedir. Polis tişörtü indigo mavisi, tören elbisesinde kullanılan kravat polisler için koyu lacivert çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renktedir. Ancak, trafik hizmetlerinde görevli resmi personelce kullanılan teçhizat takımı, bel kemeri, şapka, kep ve örgü başlık beyaz renktedir.

(2) Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından resmi elbise ile görev yapan personelin kışlık görev kıyafeti, yazlık görev kıyafeti ve tören kıyafeti olmak üzere üç ayrı kıyafet şekli vardır.

  1. a) Kışlık görev kıyafeti: Parka, mont, eldiven, gömlek altı tişört, kazak, pantolon, gömlek, termal içlik, bot, kep ve örgü başlıktan oluşur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1’inde gösterilmiştir.

1) Parka: Dış ve iç kısım olarak ayrı ayrı veya birlikte giyilebilen parka; polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/A ve Ek-1/A1’inde gösterilmiştir.

2) Mont: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/B ve Ek-1/B1’inde gösterilmiştir.

3) Kazak: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştan örülür. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/C’sinde gösterilmiştir.

4) Pantolon: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştandır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/D ve Ek-1/D1’inde gösterilmiştir.

5) Gömlek altı tişört: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştan yapılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/K’sında gösterilmiştir.

6) Kep: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştan yapılır. Polis kepinin siperliğinin uç kısmında açık mavi renkli biye bulunur. Trafik hizmetlerinde görevli personelin kepleri beyaz renk kumaştan olup siperliği lacivert renktedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/E’sinde gösterilmiştir.

7) Örgü başlık: Trafik hizmetlerinde görevli personel için beyaz renk, diğer polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk malzemeden örülür. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/F’sinde gösterilmiştir.

8) Kışlık gömlek: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için açık kahverengi kumaştan yapılır. Cepli ve apoletlidir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/G ve Ek-1/G1’inde gösterilmiştir.

9) Termal içlik: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için açık kahverengi kumaştan yapılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/L’sinde gösterilmiştir.

10) Bot: Siyah renk deriden yapılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/I’sında gösterilmiştir.

11) Eldiven: Siyah renktedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/I’sında gösterilmiştir.

12) Bel kemeri: Siyah renk deriden, dört buçuk veya beş santimetre eninde olup, bu Yönetmeliğin Ek-21’inde gösterilmiştir.

  1. b) Yazlık görev kıyafeti: Tişört, pantolon, kep ve ayakkabıdan oluşur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde gösterilmiştir.

1) Tişört: Polisler için indigo mavisi, çarşı ve mahalle bekçileri için açık kahverengi renkte, kısa kollu, yakalıdır. Omuz kısmında apoletler yer alır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2/A, Ek-2/A1 ve Ek-2/A2’sinde gösterilmiştir. İstekleri halinde bayan personele uzun kollu yazlık tişört verilir.

2) Pantolon: Koyu lacivert renk yazlık kumaştan dikilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/D’sinde gösterilmiştir.

3) Kep: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştan yapılır. Polis kepinin siperliğinin uç kısmında açık mavi renkli biye bulunur. Trafik hizmetlerinde görevli personelin kepleri beyaz renk kumaştan olup, siperliği koyu lacivert renktedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/E’sinde gösterilmiştir.

4) Ayakkabı: Siyah renk deri ve tekstil malzemeden yapılır ve bağcıklıdır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2/B’sinde gösterilmiştir.

  1. c) Tören kıyafeti: Ceket, pantolon veya etek, şapka, gömlek, kravat, ayakkabı ve pardesüden ibarettir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde gösterilmiştir.

1) Ceket: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştandır. Önünde üç veya üç buçuk santimetre aralıklı, göğüs altında iki koltuk altında bir sason bulunur. Üzerine bindirme dikişlidir. Sasonlar ceketin vücuda uydurulmasını sağlar. Cekete eşit aralıklı dört adet metal düğme dikilir. Cekette yer alan düğmelerin üzerinde kabartma polis yıldızı bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/A’sında gösterilmiştir.

2) Pantolon: Düz biçimdir. Ceket kumaşından yapılır. Yanlarında zıh bulunur. Yanlarda bulunan zıh müdür rütbesindeki personel için sarı, emniyet amiri ile komiser sınıfı rütbelerindeki personel için beyaz, memurlar için açık mavi, çarşı ve mahalle bekçilerinde ise kışlık gömlek renginde kumaştan dikilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/B’sinde gösterilmiştir.

3) Etek: Ceket kumaşından yapılır. Ön ortasında derince bir pili kaşe bulunur. Boyu diz kapağından on santimetre aşağıda, yanlarında zıh bulunmaz. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/B’sinde gösterilmiştir.

4) Şapka: Bütün rütbeler için ceket kumaşından yapılır. Üst kısmı kasnaklıdır. Yanlarında iki hava deliği bulunur. Şapka siperliği siyah renktir. Ortasında madeni (metal) döküm polis yıldızı bulunur. Müdür rütbesindeki personelin polis yıldızı sarı, diğer personelin polis yıldızı ise gümüş rengindedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/C’sinde gösterilmiştir. Trafik hizmetlerinde görevli personelin şapkalarının üst kısmı kasnaklı ve beyaz renk vinleksten olup güneşliği siyah renktedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11’inde gösterilmiştir.

5) Gömlek: Beyaz renk kumaştan imal edilir. Standart gömlek şeklindedir.

6) Kravat: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renk kumaştandır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/H’sinde gösterilmiştir.

7) Ayakkabı: Erkek personel için siyah renk deriden ve bağcıklıdır. Bayan personel için siyah renk deriden ve kalın topukludur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2/B1’inde gösterilmiştir.

8) Pardesü: Polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için koyu kahverengi renk pardesülük kumaştan dikilir. Apoletleri takma apolet biçimindedir; Kruvaze ve iki sıra üzerine dikilmiş üzerinde kumaş iliğinde iki sıra üzerine dikilmiş üçer adet, müdür rütbesindeki polisler için altın sarısı renkte, diğer rütbedeki personel için gümüş renkte metal polis yıldızından düğme bulunur. Yakası tek parçalı ve açık olup gerektiğinde kapatılabilir biçimdedir. Yaka uçları sivri olmayıp yuvarlaktır. Pardesünün boyu diz kapaklarından beş santimetre aşağıda cepleri içten, cep kapakları yandan ve pardesüye dikili olur. Arkası tek yırtmaçlıdır. Dış kenar dikişleri ile yaka, cep ve kol kapakları çift dikişlidir. Cep kapaklarının altına içten ve dikiş hizasından kapak boyunca ilik yapılıp, belinden aynı kumaştan yapılmış kemer bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/D’sinde gösterilmiştir.

9) Ceket düğmesi: Ceket düğmeleri emniyet müdürlerinde sarı metalden iki buçuk santimetre çapında, alt rütbedeki personel için ise gümüş renkli metaldendir. Apolet ve ceket cepleri üzerine bir buçuk santimetre çapında küçük metal düğmeler dikilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/H’sinde gösterilmiştir.

(3) Kumaş başlık: Başını kapatan bayan personel için başı kapatacak ancak yüzü örtmeyecek şekilde desensiz, polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renkte kumaştan yapılır. Özellikleri bu Yönetmeliğin Ek-1/J’sinde gösterilmiştir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8) Ayakkabı: Tören kıyafetiyle kullanılan ayakkabı giyilir.”

“6) Ayakkabı: Tören kıyafetiyle kullanılan ayakkabı giyilir.”

“Emniyet Genel Müdürlüğü tören takımı: Emniyet Genel Müdürlüğü tören takımınca ihtiram nöbeti, özel günler, karşılama ve uğurlama törenlerinde giyilen; ceket, şapka, tişört, pantolon, ayakkabı, fular ve eldivenden oluşan yazlık ile palto, ceket, şapka, kazak, pantolon, ayakkabı, fular ve eldivenden oluşan kışlık tören üniformaları ve teçhizatının özellikleri, Ek-5’te ve Ek-5/A’da gösterilmiştir. Ceket ve şapka hariç diğer kıyafetlerin yazlık ve kışlıkları aynı şekil ve renktedir.”

“a) Palto: Koyu lacivert renkte paltoluk kumaştan dikilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-5/B’sinde gösterilmiştir.”

“ç) Ayakkabı: Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendinde belirtilen ayakkabının aynısı olup, siyah parlak renk deriden ve bağcıklıdır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2/B1’inde gösterilmiştir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; Özel Harekat personeli, Çevik Kuvvet bünyesinde yer alan arama kurtarma timleri ve atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, kurbağa adam, toplum destekli polis, motosikletli timler (yunus-şahin), köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilerin kıyafet ve teçhizatının şekil, renk ve kullanım esasları ile bu kıyafetlerde kullanılacak işaret, sembol, kokartlar ve bu kıyafetlerin teknik özellikleri yukarıda belirtilen birimlerin bağlı bulundukları Daire Başkanlıklarınca belirlenir.

(2) Arama kurtarma timleri ile atlı polis hariç çevik kuvvet personeli, deniz polisi, bisikletli polis ve koruma hizmetlerinde çalışan personele tahsis edilecek parka, mont, gömlek içerisine giyilen tişört, kazak, kışlık pantolon ve gömlek, kep, örgü başlık, termal içlik, tişört, yazlık pantolon, ayakkabı, bot, teçhizat kemeri ve bel kemeri bu Yönetmelik hükümlerince belirlenir. Bu birimlerde görev yapan personel tarafından bu fıkrada sayılan malzemeler haricindeki görevin özelliği sebebiyle kullanılması gereken kıyafet ve teçhizatın şekil, renk ve kullanım esasları ile bu kıyafetlerin teknik özellikleri ve tüm kıyafetlerde kullanılacak işaret, sembol ve kokartlar bağlı bulundukları Daire Başkanlıklarınca belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafında yer alan “, bere” ile “polis memuru” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan “iki” ibareleri “bir buçuk” olarak değiştirilmiş, aynı alt bentlerde yer alan “boyut ,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c) ve (ç) bentlerinin (1) numaralı alt bentleri ile (d), (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“1) Polis Memuru, Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarında: Kepin ön orta kısmında ortaya gelecek şekilde beş buçuk santimetre çapında beyaz renkli işleme polis yıldızı, yıldızın altında ortaya gelecek şekilde yedi santimetre uzunluk ve bir buçuk santimetre genişliğinde büyük harflerle gümüş rengi simden işleme polis yazısı, aynı renk ve şekilde polis yazısı kepin arka kısmında ortaya gelecek şekilde bulunur. Çarşı ve mahalle bekçileri için ise belirtilen yerlerde bekçi yazısı bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11/A ve 13’ünde gösterilmiştir.”

“1) Polis Memuru, Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarında: Gümüş rengi metalden beş santimetre çapında, sekiz köşeli polis yıldızından oluşan şapka kokartı ile bir buçuk santimetre eninde ve otuz üç veya otuz dört santimetre uzunluğunda parlak deniz mavisi malzemeden sakındırak bulunur. Çarşı ve mahalle bekçileri için ise aynı ebat ve özelliklerde açık kahverengi renkte sakındırak bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11, 12 ve 14’ünde gösterilmiştir.”

“1) Polis memurlarında ve çarşı ve mahalle bekçilerinde: Omuzda rütbe işareti bulunmaz, sol göğüs üstünde işleme göğüs arması, sağ kolda omuz dikişinden yedi santimetre aşağıda branş işareti, yine sol kolda personelin görev yaptığı kadroyu gösterir kol arması ile bunun bir santimetre altına gelecek şekilde kıdem işareti bulunur.”

“d) Mont: Parkada bulunan işaretler aynen montta da yer alır.

  1. e) Tişört: Tişörtte, her rütbe için bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde, parka için belirlenen işaretler aynen yer alır.”

“g) Kışlık Gömlek: Kışlık gömlekte, her rütbe için bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde, parka için belirlenen işaretler aynen yer alır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Metal Göğüs Arması: Polis Memuru, Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru, Komiser Sınıfı ve Emniyet Amiri rütbesinde, sekiz santimetre boyunda altı santimetre eninde gümüş renginde bir gövde ve gövde üzerinde dört santimetre çapında polis yıldızından, Emniyet Müdürü rütbesinde ise, aynı şekil ve ölçüde altın sarısı metalden, çarşı ve mahalle bekçileri için ise aynı ebat ve özelliklerde gümüş renginde üzerinde bekçi yazan göğüs arması şeklindedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-15’inde gösterilmiştir.

  1. b) İşleme Göğüs Arması: Polis Memuru, Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru, Komiser Sınıfı ve Emniyet Amiri rütbesinde; tişörtte kumaş sim işlemeden, diğer kıyafetlerde plastik dökümden olur. Emniyet Müdürlerinde ise aynı ölçü ve ebatta işleme sarı renk simden yapılır, plastik dökümde ilgili yerler sarı renkte olur. Çarşı ve mahalle bekçileri için ise “POLİS” yazısının yerine aynı ebat ve özelliklerde “BEKÇİ” yazısı bulunur ve zemin rengi acı kahvedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-16’sında gösterilmiştir.”

“d) Görev Yeri Kol Arması taşıyan kişilerin görev yeri kol armasının özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

1) Çarşı ve mahalle bekçileri, polis memuru, başpolis memuru, kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, başkomiser ve emniyet amirinde: Yedi santimetre çapındadır ve içerisinde personelin görev yaptığı kadroyu belirten altın sarısı renkli yazı bulunur. Polis memurları için görev yeri kol armasının bir santimetre altına, kenarları üç milimetre mavi biyeli ortası beyaz kıdem işareti takılır. Çarşı ve mahalle bekçileri için biye açık kahverengi renktedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-19 ve Ek-19/A’sında gösterilmiştir.

2) Emniyet Müdürlerinde: Görev yeri kol arması ve branş işareti bulunmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Üniforma ile görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin branşlarını gösterir işaretler aşağıdaki şekilde tespit edilmiş olup işaretler altı virgül sekiz santimetre eninde ve dokuz santimetre boyundadır. Renkleri; ana zemin lacivert, ana çerçeve beyaz, yazıların bulunduğu kurdela çerçevesi beyaz, yazılar arial karakterinde büyük harflerle beyaz, defne yaprakları sarı renktedir. Çarşı ve mahalle bekçileri için ana zemin acı kahve renkte olup diğer özellikleri polis branş işaretleriyle aynıdır ancak kurdela bulunmaz. Branşı simgeleyen içerideki dairesel kısmın renk ve şekilleri ilgili birimlerce belirlenir.”

“j) Çarşı ve mahalle bekçisi branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-20/A’sında gösterilmiştir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan I sayılı cetvel, II sayılı cetvel, EK-1, EK-1/A, EK-1/B, EK-1/C, EK-1/D, EK-1/E, EK-1/F, EK-1/G, EK-1/I, EK-2, EK-2/A, EK-2/B, EK-3/B, EK-3/C, EK-7, EK-11, EK-11/A, EK-12, EK-13, EK-14, EK-15, EK-16, EK-17/A, EK-18/A, EK-19 ve EK-20/A ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe EK-1/A’dan sonra gelmek üzere ekteki EK-1/A1, EK-1/B’den sonra gelmek üzere ekteki EK-1/B1, EK-1/D’den sonra gelmek üzere ekteki EK-1/D1, EK-1/G’den sonra gelmek üzere ekteki EK-1/G1, EK-1/J’den sonra gelmek üzere ekteki EK-1/K ve EK-1/L, EK-2/A’dan sonra gelmek üzere ekteki EK-2/A1 ve EK-2/A2, EK-2/B’den sonra gelmek üzere ekteki EK-2/B1, EK-5/A’dan sonra gelmek üzere ekteki EK-5/B ile EK-19’dan sonra gelmek üzere ekteki EK-19/A eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1/İ ve EK-10 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir