Net foreign factor income hakkında

Makro iktisat terimidir. Türkçe karşılığı “net yabancı faktör geliri”dir.

Bir ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası ile gayrisafi milli hasılası arasındaki farkı ifade eder.

Diyelim ki bir Amerikan firması, Çin’e fabrika kurdu. Bu fabrikanın çıktıları, Çin’in gayri safi yurt içi hasılasında sayılırken. ABD’nin gayri safi milli hasılasında sayılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir