İstifa eden 4B’li sözleşmeli çalışan iş sonu tazminatını alabilir mi?

Dumlupınar Üniversitesi’nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre sözleşmeli(4B’li) statüde görev yapan bir çalışan, Eti Maden İşletmeleri’nde kamu işçisi olarak çalışmaya hak kazandı ve ardından üniversitedeki görevinden istifa etti.

Üniversite, 4B’li çalışanın kendi isteği ile istifa ettiğine hükmederek, iş sonu birikmiş tazminatını ödemeyi reddetti.

Bunun üzerine, Kamu Denetçiliği Kurumu(KDK)’na başvuruda bulunan 4B’li çalışanın başvurusu kabul edildi ve Kurum, 4B’li çalışanı haklı bularak çalışanın biriken iş sonu tazminatının ödenmesi tavsiyesinde bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu, ilgili mevzuat ve emsal kararların incelenmesi neticesinde, kamu işçiliğine geçiş nedeniyle sözleşmeli memuriyetten ayrılan kişiye, iş sonu tazminatının ödenmesi gerektiğine karar vermiş oldu.
KDK’nın kararında şöyle denildi:

  • “Hal böyle olunca başvuru konusu somut olayda; Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikasında kamu işçisi olarak göreve başlayacak olması nedeniyle 15/08/2018 tarihli dilekçesi ile 03/09/2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmak isteyen başvuranın talebinin, haklı bir nedene dayandığının açık olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan başvuranın yeni görevine başladığı tarih ile idareye ayrılma dilekçesini verdiği tarih dikkate alındığında, idare tarafından; başvuranın sözleşmenin feshini bir ay önce haber vermemesinde kusurlu olduğuna yönelik bir iddiada da bulunulmadığı görüldüğünden başvuranın sözleşme koşullarına aykırı davranmadığı değerlendirilmektedir.
  • Kurumumuzca başvuranın iddiaları, idarenin açıklamaları, emsal yargı kararları ve tüm dosya kapsamı birlikte ele alınarak yapılan değerlendirmeler neticesinde; başvuranın iş sonu tazminatın ödenmesi talebinin reddedilmesi yönünde tesis edilen işlemin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

KARAR:

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN KABULÜNE,

Başvuranın çalışmış olduğu sürelere ilişkin iş sonu tazminatının ödenmesi yönünde işlem tesis edilmesi hususunda DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNCE bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın BAŞVURANA ve DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE tebliğine, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi’nce karar verildi.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir