Boşanmış Kamu Çalışanlarında, Çocuk İçin Aile Yardımı ve Asgari Geçim İndiriminden Hangi Taraf Yararlanır?

Çocuk için aile yardımı ödeneği

Kamu çalışanı, çocuk için aile yardımı ödeneğine, öz, üvey veya evlat edinilmiş olan çocuğa sahip olması durumunda ve bazı şartların varlığı halinde hak kazanır.

Kamu çalışanı, çocuk için aile yardımı ödeneğine, çocuğun; doğduğu, evlat edinildiği veya geçiminin kamu çalışanı tarafından sağlayacağı üvey çocuk bulunması sonucunu doğuracak bir evliliğin yapıldığı tarihi izleyen aybaşından itibaren hak kazanır.

Çocuk için aile yardımı hakkının kaybedileceği haller

Aşağıda belirtilen durumların gerçekleştiği tarihi izleyen ay başından itibaren, kamu çalışanına çocuk için ödenen aile yardımı artık ödenmez.

-Çocuğun evlenmesi.

-Erkek çocuğun 25 yaşını doldurması (çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler hariç).

-Çocuğun kendi hesabına ticaret yapmaya veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç).

-Çocuğun ölmesi.

Çocuk için ödenen aile yardımının kesilmesini gerektirmeyen bazı durumlar

-Çocuk için ödenen aile yardımı, öğrenim yapan çocukların tatil devresi içerisindeki çalışmalarından dolayı kesilmez.

-Eşi ölen kamu çalışanının çocuklarına yetim aylığı bağlanması, kamu çalışanının çocuk için ödenen aile yardımının kesilmesini gerektirmez.

Çocuk için asgari geçim indirimi(AGİ)

Kamu çalışanı hakkında uygulanacak asgari geçim indirimi miktarını, kamu çalışanıyla birlikte oturan veya kamu çalışanı tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan kamu çalışanıyla birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya eğitim görüyorlarsa 25 yaşını doldurmamış olan çocuk sayısı da etkilemektedir.

Buna göre, çocuk için asgari geçim indirimi, kamu çalışanının aylığa hak kazandığı tarihteki aile durumuna göre ve eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır.

Çocuk için aile yardımı ödeneği ve AGİ’de hangi tarafın faydalanacağı

Boşanma ya da mahkeme kararıyla ayrılık hallerinde çocuk için aile yardımı ödeneği ile AGİ indiriminden hangi tarafın yararlanacağı mevzuat ile düzenlenmiştir.

Buna göre,

1)Boşanmış ya da ayrı yaşayan ailelerde çocuk için aile yardımı ödeneğini hangi taraf alacak?

Mahkemenin çocuğu verdiği anne veya babanın çalışmıyor olması halinde, çocuğun verilmediği çalışan anne veya baba talep ederse çocuk için aile yardımı alır.

Mahkemenin çocuğu verdiği anne veya baba çalışıyor olmasına rağmen çocuk için aile yardımı almıyorsa, çocuğun verilmediği çalışan anne veya baba talep ederse çocuk için aile yardımı alır. Çocuğun verdiği anne veya baba çocuk için aile yardımı almak isterse, diğer tarafın çocuk için yararlandığı aile yardımı kesilir.

Çocuk için aile yardımının, her ikisi de kamu çalışanı olan eşlerin hangisine ne oranda ödeneceğinin mahkeme tarafından kararlaştırmış olması durumunda, kararda belirtilen şekilde ödeme yapılır.

Çocuk için aile yardımının, her ikisi de kamu çalışanı olan eşlerin hangisine ne oranda ödeneceğinin mahkeme tarafından kararlaştırılmamış olması halinde, çocuğun bırakıldığı taraf yardımı alır. Çocuğun bırakıldığı tarafın yardımı almaması durumunda diğer taraf yardımı alabilir.

Kamu çalışanı, aile yardımına müstahak çocuklarının her biri için aile yardımı alabilmektedir.

2)Boşanmış ya da ayrı yaşayan ailelerde çocuk için AGİ indiriminden hangi taraf yararlanacak?

Çocuğun mahkeme tarafından bırakıldığı taraf yerine çocuğun nafakasını sağlayan taraf çocuk için asgari geçim indiriminden yararlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir