Akademik personele ödenen geliştirme ödeneğinde süre uzatıldı

Geliştirme Ödeneği, yeni kurulan üniversitelerin gelişimini sağlamak ve akademik personeli orada tutmak amacına yönelik olarak 2005 yılında çıkarılan bir Bakanlar Kurulu kararı ile ödenmeye başlamıştır.

Söz konusu bakanlar kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak tutara, söz konusu bakanlar kurulu kararına ekli cetvelde yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerleşim yerlerine göre belirlenen oranların uygulanması sonucu bulunacak miktarda geliştirme ödeneği ödenmektedir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı için TIKLAYINIZ..

İlk başta 2014 yılına kadar ödenmesi planlanan geliştirme ödeneği için süre, önce 2017 yılı sonu kadar, sonra 2019 yılı sonuna kadar uzatılmış, bu defa 28 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile yeniden süre uzatımına gidilmiştir.

Buna göre,

  • 19/4/2005 tarihinden sonra fiilen eğitim-öğretime başlayan yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına ödenen geliştirme ödeneğine, fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren 22 nci yılın sonunda son verilecek.
  • 19/4/2005 tarihi itibariyle, “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar” eki cetvelde belirtilen yerlerde eğitim-öğretime devam eden yükseköğretim kurumları ile bu yükseköğretim kurumlarından Kararın yürürlük tarihinden sonra yerleşim yerleri değişen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, geliştirme ödeneği ödenmesine 31/12/2021 tarihinde son verilecek.
  • 31/12/2021 tarihi itibarıyla, fiilen eğitim-öğretime başlanıldığı tarihten itibaren 22 yılı doldurmayan yükseköğretim kurumlarında, 22 nci yılın sonuna kadar bu ödeneğin ödenmesine devam edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir