Emekli keseneği ve SGK prim miktarı nasıl hesaplanır?

Devlet memurlarının maaşları hesaplanırken, maaşlardan yapılacak emekli keseneği ve sosyal güvenlik primi kesintileri de belirlenmektedir.

Emekli sandığına tabi bir göreve 1/10/2008 tarihinden öncesi başlamış olan memurlar ile bu tarihten önce emekli sandığına tabi çalışması olmayan memurların aylık ücretlerinden kesilen “emekli keseneği” / “sosyal güvenlik primi” hesabı aynı olmadığından, bu kesintilerin ilgili memurların maaşına etkileri de farklı olmaktadır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce emekli sandığına tabi bir işe girmiş olan memurlar

Devlet memurlarından, 1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi görevde bulunmuş olanların maaşın emekli keseneği kesilmektedir.

İlgili memurun aylık maaş unsurlarından bazıları esas alınarak bulunan emekli keseneği matrahı üzerinden %16 oranında “emekli keseneği kişi kesintisi” hesaplanmaktadır. (bulunan matrah üzerinden, %20 kurum karşılığı ve %12 oranında genel sağlık sigortası devlet payı hesaplanmaktadır.)

Emekli keseneğine esas matrah ile ilgili memurun maaşından kesilecek emekli keseneğinin miktar hesabında aşağıdaki unsurlar kullanılmaktadır.

1-Gösterge Aylığı Aylık Katsayısı X Gösterge Rakamı
2-Ek Gösterge Aylığı Aylık Katsayısı X Ek Gösterge Rakam
3-Kıdem Aylığı Aylık Katsayısı X 20 X Kıdem Yılı
4-Taban Aylığı Taban Aylık Katsayısı X 1000
5-Ek göstergeye göre belirlenen oran (en yüksek devlet memuru aylığının; ek göstergesi 2200’den az olanlar için %55’i,  2200-3599 olanlar için %85’i, 3600-4799 olanlar için %145’i, 4800- 7599 olanlar için 165’i, 7600-8399 olanlar için 195’i, 8400 ve daha yukarı olanlar için ise 255’i)

*Emekli keseneği matrahı       = (1 + 2 + 3 + 4) + 5/100

*Emekli keseneği (kişi) miktarı = Emekli keseneği matrahı X 16/100

1 Ekim 2008 tarihinden önce emekli sandığına tabi bir işe girmemiş olan memurlar

Devlet memurlarından, 1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi herhangi bir görevde bulunmamış olanların maaşından; “Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi” ile “Genel Sağlık Sigortası Primi” kesilmektedir.

İlgili memurun aylık maaş unsurlarından bazıları esas alınarak bulunan prime esas kazanç tutarı üzerinden;  %9 oranında “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi” ile %5 oranında “genel sağlık sigortası primi” kesintisi hesaplanmaktadır. (bulunan matrah üzerinden, %20 oranında genel sağlık sigortası primi  kurum karşılığı ile %7,5 oranında  genel sağlık sigortası devlet payı da hesaplanmaktadır.)

Prime esas kazanç tutarı ile memurdan kesilecek “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi” ve “genel sağlık sigortası primi miktarının hesabında aşağıdaki unsurlar kullanılmaktadır.

1-Gösterge Aylığı Aylık Katsayısı X Gösterge Rakamı
2-Ek Gösterge Aylığı Aylık Katsayısı X Ek Gösterge Rakam
3-Kıdem Aylığı Aylık Katsayısı X 20 X Kıdem Yılı
4-Taban Aylığı Taban Aylık Katsayısı X 1000
5-Tazminat Miktarı Aylık Katsayısı X 9500 X Tazminat Oranı/100

(özel hizmet tazminatı ve bu tazminat benzeri tazminatlar dahil, ek-ilave-bölge tazminatları hariç)

6-Makam Tazminatı Aylık Katsayısı X Makam Tazminatı Göstergesi
7-Temsil/Görev Tazminatı Aylık Katsayısı X Temsil/Görev Tazminatı Göstergesi

*Prime esas kazanç tutarı   = (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6+7)

*SGK kesintisi (kişi) miktarı = Prime esas kazanç tutarı X 14/100

(SGK kesintisi-kişi-miktarı: “Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Sigortalı Payı %9”, “Genel Sağlık Sigortası Primi Sigortalı Payı %5”)

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir