Evde çocuk bakım projesi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Evde Çocuk Bakımı Projesi Antalya, Bursa ve İzmir’den sonra İstanbul ve Ankara’da uygulanmaya başlanmıştır.

Projeyle, 2 yaşından küçük(0-24 ay aralığında) çocuğu olan annelere, daha önce çalıştığı işine geri dönmesi ya da yeni bir işte çalışmaya başlaması durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu 320 € destek veriyor.

ANNELERE VERİLECEK MALİ DESTEK MİKTARI NE KADARDIR?

Projeden yararlanmaya hak kazanan annelere aylık 416 €’ya kadar mali destek veriliyor. 0-24 ay aralığında çocuğu olan annelere verilecek destek aylık 320 €. Bu mali destekten yararlanabilmek için öncelikle sigortalı olarak çocuk bakıcısı çalıştırmalı, kendiniz de sigortalı işçi olarak bir işte çalışmalısınız.

Eğer çocuğunuza tek başınıza bakıyorsanız (tek ebeveyn iseniz), %40 ve üzeri oranda engelli çocuğunuz var ise ya da resmi makamlarca onaylanmış (Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya İŞKUR onaylı veya Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi de dahil) sertifikaya sahip ya da sertifika programına kayıtlı çocuk bakıcısı çalıştırıyor iseniz yararlanabileceğiniz mali destek miktarı 416 €’ya çıkıyor.

MALİ DESTEK HAKKINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Tam zamanlı işçi olarak bir işverenin yanında çalışan sigortalı anneler, sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdıklarında mali destekten yararlanabilirler.

Projeden Yararlanabilmeniz İçin Taşımanız Gereken Şartlar Şunlardır:

 •  Başvuru tarihi itibariyle (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak
 • T.C. vatandaşı olmak
 •  Bir işverenin yanında işçi statüsünde (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar) sigortalı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak (SGK’ya her ay 30 tam gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.)
 •  İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinden birinde çocuğuyla birlikte aynı evde ikamet etmek (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır.)
 •  Analık izin süresini geçirmiş olmak (Analık izin süresinde olan anneler çalışmaya başladıklarında projeden faydalanabilirler.)
 • Başvuru tarihi itibariyle son bir yıldaki ortalama brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamak.
 • Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında; kendisi veya eşinin birinci derecede, çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak (Bebeğin anneannesi veya babaannesi veya bebeğin erişkin kardeşi çocuğa bakıyorsa Projeden faydalanmanız mümkün değildir.)
 • Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmamak
 • En geç kesin kayıt tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna Ek-9 kapsamında (çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı) sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmek

Çalıştırdığınız Çocuk Bakıcısının Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

 • T.C. vatandaşı ve kadın olmak
 • İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinin birinde ikamet ediyor olmak (Siz hangi ilde ikamet ediyor iseniz bakıcınızın ikametgahının da o ilde olması gerekmektedir.)
 • Hizmet akdine tabi Ek-9 kapsamında tam zamanlı sigortalı çalışan olmak (SGK’ya her ay 30 tam gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.)
 • Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak
 • En az ilkokul mezunu ve en az 18 yaşında olmak

MALİ DESTEK ALMAK İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRİM? (ÖN KAYIT)

Başvurularınızı, Sosyal Güvenlik Kurumunun web sayfası olan www. sgk.gov.tr veya www.evdecocukbakimi.net linkleri üzerinden “Ön kayıt” yapabilirsiniz.

Sisteme T.C Kimlik Numaranız ile giriş yaptığınızda uygulama sizi yönlendirerek başvurunuzu kolaylıkla yapmanızı sağlıyor. Ön kaydınızı tamamladığınızda sistem tarafından otomatik olarak ilk başvuru sırasına göre başvuru numarası ve kesin kaydınızı yaptırmanız için randevu tarihi, saati ve yeri bilgisi veriliyor. Bu tarihte bulunduğunuz ilde belirtilen adrese gidip istenilen evraklarla birlikte (istenen evraklarla ilgili bilgi proje web sayfasında mevcuttur) kesin kaydınızı yaptırmanız projeden faydalanmaya başlamanız için yeterlidir.

Unutmayın, ön başvuru sadece internet üzerinden yapılabilir. Başvuru numarasını da sistem, başvuru sırasına göre otomatik olarak vermektedir.

Başvuranların kayıtları sistem tarafından tutulduğu ve oluşturulduğu için sistemden ön kayıt yaptırmayan bir kişinin mali destekten faydalanması mümkün değildir.

MALİ DESTEKTEN YARARLANMA SÜRECİ NASILDIR?

1- ÖN KAYIT AŞAMASI

Başvuru sahibi annenin ön kayıt başvurusu yaptığı tarihten önce 4/a sigortalısı olarak çalışmış olması ya da ön kayıt başvurusu yaptığı sırada 4/a sigortalısı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Projeden faydalanabilmek için öncelikle yukarıda belirtilen tarih ve saatten itibaren www.sgk.gov.tr adresinden ya da www.evdecocukbakimi.net üzerinden “Ön kayıt” yaptırmalısınız.

Ön kayıt başvurusu sırasındaki sorgulama, sistem üzerinden olacağından ya ön kayıt tarihinden önce 4/a sigortalısı olarak çalışmış olanız ya da ön kayıtta çalışıyor olmanız gerekmektedir. Ön kayıt yaptırmadan önce sizin ve bebeğinizin Nüfus Müdürlüğü’ndeki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres bilgilerinizin güncelliğinden, bebeğinizle aynı adreste göründüğünüzden ve ikametgahınızın başvuru yapacağınız ilde olduğundan emin olunuz.

Ön kayıt yaptırdığınızda sistem tarafından kesin kaydınızı yaptırmanız için randevu tarihini, saatini ve yerini ekranda göreceksiniz.

Sistem size ön kayıt sırasında kesin kayıt randevu tarihi vermediyse “yedek listedesiniz” demektir. Bu durumdaki daha sonra, boşalan kayıtların yerine ilan ve SMS yoluyla bilgilendirilerek davet edilecek ve sırayla ve kontenjanlar dahilinde kesin kayda alınabileceksiniz.

2- KESİN KAYIT AŞAMASI

Kesin kayıt öncesi 4/a sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışmaya başlamış olmanız şarttır. Yani işvereniniz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na çalışmaya başladığınızın bildiriminin (işe giriş bildirgesi) kesin kayıt randevu gününden en geç 1 gün önce yapılmış olması gerekmektedir.

Kesin Kayıt Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Ön kayıtlar sonrasında kesin kayıt için randevu aldıysanız;

 • İlgili işyerinde çalıştığınıza ve brüt ücret tutarınıza ilişkin bilgileri içeren Kurumca hazırlanmış matbu formun Ön Başvuru sırasında en son aşamada çıktısı alınarak işvereninizce imzalanması,
 • Türkiye Halk Bankası nezdinde kendi adınıza biri TL ve diğeri Avro olmak üzere 2 hesap açtırmanız, (Lütfen hesap kesim ücretinden muaf olabilmek için yeni açtıracağınız hesabı ya da varsa mevcut hesabınızı Evde Çocuk Bakımı Hesabı şeklinde tanımlatınız.)
 • Çocuk bakıcısının maaşını yatırabilmeniz için Türkiye Halk Bankası nezdinde çocuk bakıcısı adına TL hesabı açtırılması, (Hesabı açtırırken hesap kesim ücreti talep edilmemesi için lütfen Evde Çocuk Bakımı Projesi için olduğunu gişedeki görevliye bildiriniz.)
 • Sizin ve çocuk bakıcınızın ilgili hesaplarına ilişkin Banka Taahhüt Formlarının doldurulup imzalanması,
 • Ön Başvuru sırasında en son aşamada belirtilen Başvuru formu eki diğer evrakların da tamamlanması, gerekmektedir. Kesin kayıt öncesi kayıt için gerekli belgeler tamamlanmalıdır. Ön kayıt yaptırdığınız ekranda “Başvuru Ekleri” sekmesinin üzerine tıklayarak kesin kayıt öncesi tamamlamanız gereken belgelerin örneklerini bulabilirsiniz. Kesin Kayıtta İstenen Belgeler Nelerdir? Kesin kayıt aşamasında artık çocuk bakıcısı bulmuş olmalısınız. Çocuğunuz Proje kuralları gereği ya sizin evinizde ya da bakıcının evinde bakılabilir. Lütfen kesin kayıt aşamasında çocuğunuzun hangi evde bakılacağını belirtiniz. Kesin kayıt aşamasında;
 • İmzalı Başvuru Formunuz, (Ön kayıt işlemini tamamladığınızda oluşacak formun çıktısını alıp sizin ve bakıcınızın imzalaması gerekmektedir. )
 • İş yerinden alacağınız çalışma ve ücret durumunu gösterir belge, (Ön kayıt yapıldıktan sonra çıkan başvuru eklerinde bulunan Çalışma Belgesi)
 • Siz ve çocuk bakıcınız tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Ek-9 Kayıt Formu, (Bakıcınızı sigortalı çalıştırmaya başlayabilmeniz ve SGK’ya kaydını yaptırmanız için gerekli form)
 • Banka Taahhüt Formunuz, (Türkiye Halk Bankası nezdinde açılan hesaplara ilişkin)
 • Çocuk Bakıcısı Banka Taahhüt Formu,
 • Çocuk Bakıcısının Diploması (En az ilkokul),
 • Varsa, çocuk bakıcısının Çocuk Gelişimi Programından mezun olduğuna dair diploma, Çocuk Bakıcılığı Sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir kursta Çocuk Gelişimi üzerine bir sertifika programına başladığına ve programın ne kadar süreli olduğuna dair yazı,
 • Varsa, Çocuğun Engelli Belgesi,
 • Sizin, çocuğunuzun ve çocuk bakıcısının kimlik belgelerinin fotokopisi,
 • Boşanmış anneler için çocuğun velayet belgesi, talep edilecektir.

Projeden yararlanabilmeniz için çocuğunuzun ya sizin evinizde ya da bakıcının evinde bakılması gerekmektedir.

Kesin kayıtta; başvuru yaptığınız Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı kayıt ofislerinde, öncelikle bakıcınızın EK-9 kaydını yaptırıp, ikinci aşamada Proje kaydını tamamlayıp, son aşamada da Evde Çocuk Bakımı Projesi Mali Desteğine İlişkin Sözleşme ve Taahhütname’sini imzalandıktan sonra tebrikler, faydalanıcı anne olarak Projede yer almaya ve yararlanmaya başladınız.

3- FAYDALANICI ANNELERİN AYLIK YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra aylık olarak mali destekten yararlanabilmeniz için;

 • Öncelikle bakıcı sizin evinizde veya kendi evinde (Çocuğunuz ya sizin evinizde ya da bakıcının evinde bakılmalıdır.) çocuğa bakmaya başlamalıdır. Dönem dönem habersiz denetim için çocuğun bakıldığı eve ziyaretler gerçekleştirilecektir.
 • Takvim ayları itibariyle aylık 30 gün bir işverenin yanında çalışmanız bulunmalıdır. (Rapor durumları hariç işvereniniz sizin adınıza SGK’ya 30 gün çalıştığınızı bildirmelidir.)
 • 30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lütfen durumu hemen yerel ofise bildiriniz! Bildirim süresi rapor tarihinden itibaren en geç 15 gündür.
 • Yanınızda çalıştırdığınız çocuk bakıcısının çocuğunuza baktığı için hak ettiği ücreti banka aracılığı ile ödemelisiniz (Kesin kayda gelmeden önce kendi adınıza Halk Bankası’nda açtırdığınız TL hesabından bakıcı adına açtırdığınız Halk Bankası hesabına bakıcıyı çalıştırdığınız ayı takip eden ayda, maaşını banka havalesi yoluyla ödemelisiniz. Örneğin bakıcı Aralık ayında çalışmaya başladı diyelim. Ocak ayı içerisinde Halk Bankası’nda açtığınız hesaptan bakıcının hesabına maaşını yatırmalısınız. Maaş tutarı 2016 yılı için en az ev hizmetlerinde çalışanların asgari ücret düzeyi olan 1.400,00 TL olmalıdır. Bu tutardan az olan miktarlar, elden ödemeler ve proje ofisine bildirdiğiniz hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarınızdan veya bankamatik aracılığıyla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.) Bakıcınızın maaşını Halk Bankası’ndaki hesabınızdan, bakıcının Halk Bankası’ndaki hesabına, havale ile ödememeniz halinde o ay için zamanında ödemenizi almanız mümkün değildir.
 • Kayıtlı bir bakıcı çalıştırdığınız için takvim ayı itibariyle bakıcı adına 30 günlük sosyal güvenlik primini düzenli olarak ödemelisiniz. (Primler, bakıcıyı çalıştırdığınız ayı takip eden bir sonraki ay tahakkuk edip ödenecek hale gelir. Yani Aralık ayında çalıştırdığınız bakıcının primini, Ocak ayının sonuna kadar bankalar aracığıyla ödeyebilirsiniz.)
 • Proje ekibi veya Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından zaman zaman bakıcınızın gerçekten çocuğa bakıp bakmadığını öğrenmek ve bakım hizmetinin kalite düzeyini belirlemek amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bu ziyaretlerde çocuğunuza SGK’a bildirdiğiniz bakıcı tarafından bakıldığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca;

 • Çocuk bakıcısının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde bunun süresi içinde SGK’ya bildiriminin yapılması,
 • Evde sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdığınız için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmeniz,
 • Bakıcının, çocuğun ya da kendinizin durumlarınızda meydana gelecek, projeyi etkileyecek değişiklikleri (evlenme, boşanma, işten çıkma, vefat vb.) ilgili İl Müdürlüğündeki yerel ofise 15 gün içerisinde bildirmeniz gerekmektedir. İstisnai süre uygulamalarına ilişkin hükümler saklıdır. Bankalardaki yoğunluk dolayısıyla ödemenizde aksamalar meydana gelmemesi için lütfen prim borcunuzu ayın son günlerini beklemeden ödemeye dikkat edin.

4- MALİ DESTEK ÖDEMESİ

Aylık mali destek ödemesi, aylık yükümlülüklerinizi tam olarak yerine getirmeniz, başvuru kriterlerini devam ettirmeniz ve herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde bakıcı çalıştırdığınız ayı takip eden ikinci ayın 15’inde Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından oluşturulacak Nihai Ödeme Listelerine binaen Halk Bankası’nda açmış olduğunuz Avro hesabına yatırılacaktır.

Proje kurallarına göre ödemelere hak kazanabilmeniz için, her ay projenin başvuru şartlarını devam ettirip ettirmediğinizin ve bakıcı maaş ve prim ödemelerini zamanında (bakıcı çalıştırma ayını takip eden ayın başından sonuna kadar geçen 30 günlük süreçte) yerine getirip getirmediğinizin belli olması gerekmektedir.

Dolayısıyla ödemeler 2 ay geriden yapılmaktadır. Sistem tarafından ödemelere ilişkin gerekli kontroller her ayın başında geriye dönük olarak (bir önceki ay yukarıda belirtilen bakıcı maaş ve prim ödemelerinin yapılıp yapılmadığı) yapıldıktan sonra, ödeme listeleri oluşturulduğundan istenilen koşulları tam olarak yerine getirmediğiniz tespit edilirse size kayıtlı cep telefonunuzdan kısa mesaj ile bilgi verilerek, gerekli koşulları sağlamanız talep edilecektir.

Ayrıca Projenin web sayfasından da ödeme durumunuzu takip edebilirsiniz. Ödemeler her ayın 15’i ile 25’i arası yapılacağından 24’üne kadar eksiklerinizi tamamlamanız halinde o ay ödemenizi alabilirsiniz.  Bu Proje kapsamında çocuk bakıcısı çalıştıran annelerin tüm masrafları değil, masrafların önemli bir kısmı karşılanmaktadır. (Ödeyecekleri maaş ve sosyal güvenlik primi)

YEDEK LİSTEDE YER ALAN ANNELER MALİ DESTEKTEN YARARLANABİLECEK Mİ?

Asıl listeden çıkan anne olması durumunda, yedek listede yer alan anneler kayıt sırasına göre mali destekten yararlanabileceklerdir.

AYLIK DENETİMLER NASIL YAPILACAKTIR?

Kesin kayıt aşamasında proje yararlanıcısı olarak sizden alınan taahhütnameye istinaden Proje Yerel Destek Ekibi tarafından proje kayıt anında çocuğun bakıldığını belirttiğiniz adrese önceden haber vermeksizin ev ziyaretleri yapılacaktır.

Çocuk bakıcısının ve çocuğun 3(üç) kez mazeretsiz olarak kesin kayıt sırasında bakıldığını belirttiğiniz evde bulunamaması ya da bir kez bile ziyaret yapılmış olsa dahi herhangi bir usulsüzlüğün tespiti halinde desteğin iptali söz konusu olacaktır.

Adres değişikliği yapmanız veya taşınmanız durumunda ofise hemen bilgi vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan ev ziyaretinde adresinizde bulunamadığınızda size ihlal verilmek zorunda kalınacak, mazeretsiz evde yok sayılacak ve durumunuz netleşene kadar ödemeleriniz askıya alınacaktır.

Bakıcının ve bebeğin evde bulunmama durumuna ilişkin mazeret belgesi (mazeretin niteliğine göre kamu otoritesi belgesi, vardiya çizelgesi vb.) 7 iş günü içerisinde Yerel Ofise bildirilmelidir. Ev ziyaretine gelindiği gün bakıcı izinliyse, bakıcının izinli olduğuna dair izin belgesi anında ev ziyaretine gelen personele sunulmalıdır.

MALİ DESTEKTEN YARARLANMA DURUMU HANGİ HALLERDE SONA ERER?

 • Evde çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için 36’ncı ayını doldurana kadar verilebileceğinden, çocuk 36’ncı ayını doldurunca mali destek sona erecektir.
 • Destek ödemesi için ilgili hak ediş ayı (bakıcı çalıştırma ayı), proje son hak ediş ayı olan Ağustos 2017’yi geçemeyeceğinden bu tarihten sonrası için ödeme yapılamayacaktır.
 • Her hâlükârda proje son ödeme ayı olan Ekim 2017’den sonra yükümlülükler geriye doğru yerine getirilse dahi daha önceki aylar için ödeme alınamayacaktır.
 • Bu şartlardan hangisi önce dolarsa o, tek başına yararlanma durumunuzu sona erdirecektir. Lütfen Projeyi etkileyebilecek değişiklikleri (işten ayrılma, taşınma, boşanma vb.) ve uzun süreli raporları en geç 15 gün içerisinde Proje Ofisine bildiriniz.
 • Projeyi etkileyebilecek değişikliklerin zamanında bildirmemesi durumunda yapılan ödemeler geri alınmak zorunda kalınabilecektir. İletişim bilgilerinin değiştirilmesi ve değiştirilen bilgilerin Yerel Ofise bildirilmemesi halinde, Proje Ofisinde kayıtlı telefon numarasına yapılan bildirimler geçerli sayılır.
 • Mazeretsiz olarak, çocuk bakıcısının 3 kez ev ziyaretinde evde bulunmaması halinde de destek kesilecektir.
 • Kurum tarafından yapılan denetimler, ev ziyaretleri veya şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlara ilişkin herhangi bir usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre işlem yapılacaktır. Ayrıca proje kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, projeye bir daha başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar proje kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır.

İŞTEN ÇIKARSAM VEYA ÇOCUK BAKICISI İŞTEN AYRILIRSA MALİ DESTEKTEN YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLİR MİYİM?

İşten çıkarılma durumunda iş bulma süreci boyunca İŞKUR’dan belge getirmeniz halinde bir ay daha Projeden faydalanabilirsiniz.

 • İşinizi kaybetmeniz ya da çocuk bakıcı istihdamının sona ermesi hallerinde, size iş ve/veya çocuk bakıcısı bulabilmeniz için bir aylık süre tanınır. Bu süre içerisinde İŞKUR üzerinden iş aramanız ve bu durumu yerel ofise hemen (Prensip olarak işten çıkış tarihinden itibaren 15 gün içerisinde proje ofisine İŞKUR belgesiyle bildirim yapmak zorunludur.) bildirmeniz kaydıyla, yararlanıcı anneler listesinden çıkartılmazsınız. İşiniz olmadığı bu bir aylık dönemde İŞKUR aracılığıyla iş aramanız ve bakıcı çalıştırmaya devam etmeniz halinde bir aylık süre için destek ödemesi kesilmez. ✓ İşinizin olması fakat bakıcının işten çıkması/çıkartılması halinde ise ödeme kesilir ancak 1 ay bakıcı bulma süresi hakkınız saklıdır. Bir aylık süre sonunda iş ve/veya bakıcı bulunamazsa destek kesilir ve yararlanıcı listesinden çıkartılmak zorunda kalırsınız.

PROJEYE İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR-SIKÇA SORULAN SORULAR

1. BAŞVURU EKRANINDAKİ TÜM BİLGİLERİ DOĞRU OLARAK GİRİYORUM “GİRİŞ” TUŞUNA BASTIĞIMDA SİSTEM HİÇBİR HATA MESAJI VERMEDEN SAYFAYI YENİLİYOR VEYA İKİNCİ SAYFAYA GEÇMİYOR. NEDENİ NE OLABİLİR?

Başvuru ekranı, MERNİS ve SGK verilerini kullanarak sorgulamalar yapmakta ve sistemlerden aldığı verilere göre ilerlemektedir. Söz konusu durumu yaşayan annelerin hemen hemen hepsinin adres bilgilerindeki sorunlar dolayısıyla bu hata ile karşılaş- tıkları görülmüştür. Bu yüzden bu duruma maruz kaldıysanız öncelikle ilgili Nüfus Müdürlüğü’ne giderek kimlik ve adres bilgilerini teyit etmenizde fayda vardır. Nüfus Müdürlüğü’nden yapılan düzeltmeye rağmen sorunun devam etmesi halinde ilgili kayıt ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.

2. DOĞUM İZNİNDEYKEN PROJEDEN FAYDALANABİLİR MİYİM?

Proje çalıştığınız zamana ilişkin size destek sağladığı için doğum izniniz bittikten sonra Projeden faydalanabilirsiniz. Doğum izninde olup Ön Kayıt yaptıran ve randevu tarihi verilen anneler, randevu tarihi ve saatinde doğum izninde olduklarına ilişkin istirahat raporunun bir örneğiyle ilgili Kayıt Ofisine gelerek işlemlerini yaptırabilirler. Bu durumda ana listede pasif konumda bekletileceksiniz. Bu süre içerisinde hibe desteğinden faydalanmanız mümkün değildir. Ancak doğum izninizin bittiği ayı takip eden ay içerisinde (örneğin Şubat’ta doğum izniniz bitti, Mart ayında gelmelisiniz) kesin kaydınızı yaptırmanız halinde, o ay içerisinde fiilen çalışmanız, projeden ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz şartıyla hibe desteğinden faydalanabilirsiniz.

3. ÜCRETSİZ İZİNDEYKEN PROJEDEN FAYDALANABİLİR MİYİM?

Ücretsiz izinde olduğunuz durumlarda proje kuralları gereği “ön kayıt” yaptırmanız ve size kesin kayıt için randevu tarihi ve saati verildiğinde ne zamana kadar ücretsiz izinde olduğunuzu gösterir belge ile birlikte ofislerimize başvurmanız durumunda yedek listede pasif konumunda bekletileceksiniz. Pasif listede mali destek ödemesinden faydalanmanız mümkün değildir. Ücretsiz izniniz bittiği zaman Projede yer olması durumunda kesin kaydınız yapılabilecek ve o ay içerisinde fiilen çalışmanız, projeden ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz şartıyla hibe desteğinden faydalanabileceksiniz.

4. ANALIK İZNİM DOLDUKTAN SONRA HASTALIK RAPORU ALMAM HALİNDE HİBE DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR MİYİM?

Annelerin hibeden faydalanabilmelerinin genel şartlarından biri, annenin tam zamanlı olarak hizmet akdine tabi çalışıyor olmasıdır. Kural olarak anneler için ay içerisinde bildirilen çalışma gün sayısının 30 gün olması gerekmektedir. İşveren tarafından anne için 30 günden az bildirim yapılması halinde, anne, eksik gün bildirilen ay için hibe desteğinden faydalanamayacaktır. Ancak, bu durumda olan annelerden hastalık gibi mazur görülebilir bir durumu olanlara olay bazında değerlendirme yapılarak, bakıcı çalıştırmaları şartıyla ödemede bulunulabilecektir.

5. ANALIK İZNİM DOLDUKTAN SONRA YILLIK ÜCRETLİ İZNE AYRILIRSAM HİBE DESTEĞİ ALABİLİR MİYİM?

4857 sayılı İş Kanununun 61’inci maddesine göre, sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğersigorta primlerinin ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu mevzuat gereğince bu durumda olan anneler, hibe desteğinden faydalanabileceklerdir

6. BANKA ÇALIŞANIYIM, PROJEYE BAŞVURUM GEÇERLİ OLUR MU?

“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)” altında gerçekleştirilen “Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu” faydalanıcısı ve yürütücüsü olan Sosyal Güvenlik Kurumu, proje dokümanlarında da belirtildiği üzere Türkiye’de sosyal güvenlik primlerini toplayan tek yetkili otoritedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, programı olan hibeyi Kurumsal veri tabanı aracılığıyla kontrol edeceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda 5510 saylı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Geçici 20’nci maddesine tabi olan Banka sandıkları ve diğersandıklar halen daha Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmiş değildir.

Dolayısıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kontrol edilmeyen bir sisteme hibe desteğinin sağlanması mümkün olmayıp, Geçici 20’nci madde kapsamındaki bu sandıklara tabi çalışanların hibe desteğinden faydalanabilmesi mümkün değildir. Ancak, banka çalışanı olup SGK’ya bildirimi 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine göre yapılanlar projeden faydalanabilir.

7. ÇOCUK BAKICISININ EK-9 BİLDİRİMİNİ YAPARKEN HANGİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİDİR?

Annelerin EK-9 bildirgesi olarak, “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırı- lacaklara İlişkin Bildirge”yi doldurmaları gerekmektedir. Bildirgenin “B) Sigortalının Sosyal Güvenlik ve İşe Giriş Bilgileri” kısmında yer alan “4/a sigortalılığından dolayı yaşlılık aylığı alıyorsa devam etmek istediği sigorta kolu?” seçeneğinin “Tüm Sigorta Kolları” olarak işaretlenmesi, “Meslek Adı/Kodu” olarak evde çocuk bakım elemanı 5311.02 kodunun girilmesi, “Sigortalının işe başladığı tarih” kısmına, bakıcı ne zaman çalıştırılmaya başlandıysa o günün girilmesi

(DİKKAT: 1 Aralık 2016 tarihinden sonraki günlerde işe başladığı bildirilen çocuk bakıcıları için 30 gün prim bildirilemeyeceğinden -mesela bakıcının 3 Aralık’ta işe başladığı bildirilmişse 28 gün hizmeti oluşur- Aralık ayı için projeden ödeme alınamayacaktır.

NOT: “Bildirge ilk defa Ek-9 kapsamında sigortalı çalıştırılan ayın sonuna kadar Kuruma verilebilir” hükmü gereği aybaşında işe başlatılan bir bakıcının bildirgesi proje randevu tarihine kadar verilebilecektir.) “Sigortalının ay içerisinde çalışma gün sayısı” kısmının 30 gün olarak bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca “D) Çalışma Nedeni” seçeneğinin “Çocuk Bakımı” olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde hibe desteğinden faydalanabilmesi mümkün değildir.

8. ÇOCUK BAKICISI EMEKLİ VEYA MALULEN EMEKLİ İSE, PROJE KAPSAMINDA ANNE TARAFINDAN İSTİHDAM EDİLMESİ HALİNDE EMEKLİ MAAŞININ KESİLMESİ GEREKİR Mİ?

Emekli çocuk bakıcılarının proje kapsamında anne tarafından istihdam edilmesi halinde, emekli maaşları kesilerek, EK-9 kapsamındaki çalışmaları, çalışma gün sayılarına eklenmektedir. Bu durumdaki çocuk bakıcıları için EK-9 bildirgesi verilirken bildirgenin “B) Sigortalının Sosyal Güvenlik ve İşe Giriş Bilgileri” kısmında yer alan “4/a sigortalılığından dolayı yaşlılık aylığı alıyorsa devam etmek istediği sigorta kolu?” seçeneğinin “Tüm Sigorta Kolları” olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde hibe desteğinden faydalanabilmesi mümkün değildir.

9. ÇOCUK BAKICISI, VEFAT ETMİŞ EŞİNDEN DOLAYI ÖLÜM AYLIĞI ALIYORSA, PROJE KAPSAMINDA ANNE TARAFINDAN İSTİHDAM EDİLMESİ HALİNDE ÖLÜM AYLIĞI KESİLİR Mİ?

Böyle bir durumda çocuk bakıcısının almakta olduğu ölüm aylığı, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34’üncü maddesi gereğince kesilmemektedir.

10. ÇOCUK BAKICISI VEFAT ETMİŞ BABASINDAN/ANNESİNDEN/ÇOCUĞUNDAN DOLAYI ÖLÜM AYLIĞI ALIYORSA, PROJE KAPSAMINDA ANNE TARAFINDAN İSTİHDAM EDİLMESİ HALİNDE ÖLÜM AYLIĞI KESİLİR Mİ?

Böyle bir durumda çocuk bakıcısının almakta olduğu ölüm aylığı, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesi gereğince kesilmektedir.

11. ANNE, ÇOCUK BAKICISINA NE KADAR ÜCRET ÖDEYECEK VE ÖDEMEYİ NASIL GERÇEKLEŞTİRECEK?

Anne, çocuk bakıcısına ödeyeceği ücreti, proje kapsamında Halk Bankası nezdinde kendi adına açtığı Türk Lirası hesabından, yine proje kapsamında çocuk bakıcısı tarafından Halk Bankası nezdinde açılmış olan Türk Lirası hesabına yapacağı havale ile ödeyecektir. 2016 yılı için annenin, bakıcı hesabına yapacağı havale tutarının en az, 2016 yılı için Gelir Vergisinden muaf kişilerin tabi olduğu Net Asgari Ücret olan 1399,95 TL olması gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili ay için hibe desteği verilmeyecektir.

12. ANNE, ÇOCUK BAKICISI İÇİN HANGİ ORANDA PRİM ÖDEYECEK VE ÖDEMEYİ NASIL GERÇEKLEŞTİRECEK?

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar için işverenler % 34,5 oranında uzun ve kısa vade sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesine göre % 3 oranında işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam % 37,5 prim ödeyeceklerdir.

(Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/ ev_hizmetlerinde_calisanlarin_sigortaliligi/ ) Anneler, çocuk bakıcısı için ödeyecekleri sosyal güvenlik primini, çalışmanın gerçekleştiği ayı takip eden ayın sonuna kadar bankalar aracılığıyla ödeyebileceklerdir. Örneğin Aralık ayında çalışan bakıcının primi Ocak ayı sonuna kadar ödenebilecektir. Bildirim için bir defaya mahsus olmak üzere 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince damga vergisi alınacaktır. Damga vergisi işverenin ilk prim ödemesine ilave edilerek tahsil edilecektir.

13. ÇOCUK BAKICISI EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK ZORUNDA MIDIR?

Kural gereği çocuk bakıcısı 18 yaş ve üzeri, en az ilkokul veya dengi düzeyde bir okul mezunu, kadın olmak zorundadır. Denklik durumu ilgili kurumdan alınacak resmi yazı ile teyit edilmelidir. Örneğin Halk Eğitim Merkezlerinden alınan İkinci Kademe Okuma-Yazma Kursu sertifikası İlkokul Diplomasına denk sayılmaktadır. Okul diplomasının kaybedilmesi hallerinde kişinin mezuniyet durumunu ilgili kurumdan alınacak resmi yazı ile belgelendirmesi gerekmektedir.

14. LİSE VEYA YÜKSEKÖĞRENİMDE ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLAN BAKICILAR İÇİN AYLIK 416 AVRO MU ÖDENECEKTİR?

Proje dokümanlarında Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya İŞKUR onaylı çocuk bakıcılığısertifikasına sahip olan veya bu sertifika programlarına kayıt yaptırarak devam eden çocuk bakıcıları için annelere aylık 416 Avro hibe desteğinde bulunulacağı beyan edilmiştir. Bunlara ek olarak lise veya yükseköğrenimini çocuk gelişimi üzerine tamamlamış olan çocuk bakıcıları için de annelere 416 Avro hibe desteği verilecektir.

Yükseköğrenim düzeyinde Çocuk Gelişimi Bölümüne denk olan bölümlerin denkliği hususunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşleri de dikkate alınarak Kurum tarafından oluşturulacak bölüm denklik listesi esas alınacaktır.

15. RANDEVU TARİHİNDE İLGİLİ KAYIT OFİSİNE BAŞVURULMAMASI HALİNDE KESİN KAYIT HAKKI DÜŞMEKTE MİDİR?

Annelerin sistem tarafından verilen randevu tarihinde ilgili kayıt ofisine başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kesin kayıt haklarını kaybetmeleri söz konusudur. Randevu tarihinde geçerli bir mazereti nedeniyle başvuru yapamamış olan annelere, mazeretlerini belgelendirmek şartıyla bir kereye mahsus olarak yeni randevu tarihi verilebilmektedir.

16. BANKA HESAPLARININ NE ZAMANA KADAR AÇILMASI GEREKMEKTEDİR?

Annelerin, Türkiye Halk Bankası nezdinde kendi adlarına Türk Lirası ve Avro vadesiz mevduat hesabı olmaması halinde, biri Türk Lirası ve diğeri Avro olmak üzere kendi adlarına 2 adet vadesiz mevduat hesabını; çocuk bakıcısının aynı banka nezdinde Türk Lirası vadesiz mevduat hesabı olmaması halinde, çocuk bakıcısı adına Türk Lirası vadesiz mevduat hesabını; en geç kesin kayıta gelmeden önce açtırmış olması ve annenin Banka Muvafakat Formuna gerekli bilgileri işleyerek formu imzalaması gerekmektedir.

17. ÖN KAYITTA ANNE TARAFINDAN DOĞRULANMIŞ OLAN ADRES BİLGİSİNİN KESİN KAYDA KADAR DEĞİŞTİRİLMESİNDE HERHANGİ BİR SAKINCA VAR MIDIR?

Ön kayıtta doğrulanmış olan adres ili değişmediği sürece herhangi bir sakınca yoktur.

18. ANNE İLE ÇOCUĞUN ADRESLERİNİN FARKLI GÖZÜKMESİNDE HERHANGİ BİR SAKINCA VAR MIDIR?

Anne ile çocuğun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden çekilen ikamet adreslerinin birebir örtüşmesi gerekmektedir. Bu durumda olan annelerin kesin kayda kadar ilgili Nüfus Müdürlüğünden adres bilgilerini düzeltmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hibe desteğinden yararlanılması mümkün değildir.

19. ANNE YEDEK LİSTEDE BEKLEMEKTEYKEN ÇOCUĞUN YAŞI 24 AYI GEÇERSE MALİ DESTEKTEN FAYDALANABİLİR Mİ?

Çocuğun yaş kriterine uygunluğu ön kayıt başvuru tarihi esas alınarak belirlenmektedir. Bu durumdaki anneler ana listeye alındıkları durumda çocukları 36’ncı ayını doldurana kadar ve her halükarda en fazla Ağustos 2017 ayı için (Proje Hibe Destek Süresinin Sonu – Son Hak Ediş Ayı) hibe desteğinden faydalanabilirler

ÖDEMELERLE İLGİLİ HUSUSLAR İŞ DEĞİŞİKLİĞİ:

Faydalanıcı anne olarak işten ayrıldıktan sonra (mümkünse işten ayrıldığının ertesi günü) durumunuzu ifade eden dilekçe ile birlikte İŞKUR’a başvurarak İş Arayan Kayıt Belgesi almanız ve bu belgeyi işten ayrılış tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yerel ofise teslim etmeniz gerekmektedir. İŞKUR iş arama belgesi tarihinin işsiz olunan tarihe ait olması şarttır. Örneğin, 5 Mart’ta işten ayrılmış ve 20 Mart’ta yeni işinize başlamışsanız, İŞKUR Belgesi’nin tarihinin 5 ile 20 Mart tarihleri arasında olması gerekmektedir. Bu halde, işten ayrılış tarihinden itibaren 1 ay içerisinde iş bulunması halinde faydalanıcı olarak projeden yararlanmaya devam eder ve iş arama sürecinde tam ay bakıcı çalıştırmışsanız ilgili ay için ödeme alabilirsiniz. İŞKUR iş arama belgesi getirilmemesi halinde, kişiye ödeme yapılamamaktadır.

ÖNEMLİ: İşten ayrılış ve işe giriş gününün tespitinde kişinin beyanı değil Kurum kayıtları esas alınır. Örneğin 1 Şubat 2017 tarihinde işten çıkmış ve 3 Şubat 2017 tarihli İŞKUR iş arama belgesini yerel ofise ulaştırmış bir faydalanıcının en geç 1 Mart 2017 tarihinde yeni işe girmiş olması gerekmektedir. Bu tarihe kadar işe girmeyen faydalanıcının proje faydalanıcısı statüsü iptal edilir. Bu örnekteki faydalanıcı, usulüne uygun ve zamanında İŞKUR İş Arama Belgesi getirdiğinden dolayı, ilgili dönemde diğer şartları da karşılaması halinde Şubat 2017 dönemi hibesini alabilir.

BAKICI DEĞİŞİKLİĞİ:

 • Bakıcı adına 30 gün prim yatırılması esastır.
 • Bakıcı değiştirmek isteyen annelerin, eski bakıcının işten ayrıldığını EK-9 İşten Çıkış Bildirimi ile Kuruma bildirmeleri gerekmektedir.
 • Bakıcı değişikliğini (çıkarılan bakıcının bildirimi) zaman kaybetmeden gerekli olan evraklarla birlikte bir dilekçe ile yerel ofislere bildirmeniz gerekmektedir. Çıkarılan bakıcının yerine eski bakıcının işten çıkış tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yeni bir bakıcı tescil edilirse, faydalanıcı anne olarak projeden yararlanmaya devam edersiniz. Ancak, tam ay bakıcı çalıştırılmayan dönemler için ödeme alınamaz.
 • Bakıcı değişikliği için gerekli olan evraklar ile birlikte yerel ofislere direkt başvurmanız gerekmektedir.
 • Bakıcı değişikliğine ilişkin bildirim yapılmadan ev ziyareti gerçekleştirilmiş ise, bakıcının işten çıkarıldığına dair işten ayrılış belgesi o anda ziyareti gerçekleştirilen proje personeline verilmelidir. İşten ayrılış belgesinde; belgenin düzenlendiği tarih, işin sonlandığı gün, anne ve bakıcının adı, soyadı ve imzalarının bulunması gerekmektedir. İşten ayrılış belgesinin usulüne uygun olmaması veya anında ibraz edilmemesi halinde kişiye ihlal verilir.

ÖNEMLİ: Bakıcının işten ayrılış ve işe giriş gününün tespitinde kişinin beyanı değil Kurum kayıtları esas alınır. Örneğin bakıcı 31 Mart 2017 tarihinde işten çıkmış ve 30 Nisan 2017 tarihine kadar yeni bir bakıcı girişi yapılmamış ise, bu faydalanıcının proje kaydı iptal edilecektir. Bu faydalanıcı Nisan 2017 dönemi için de ödeme alamayacaktır.

Bakıcı değişikliklerinin, bakıcının işten ayrılışından itibaren 10 gün içerisinde Ek-9 formuyla yapılması gerekmektedir. Bakıcı değişikliği yapılan ay içerisinde eski bakıcının sigorta ve maaşı de ödenmelidir. Örneğin, Mart’ın başında eski bakıcınızın Ek-9 çıkışını ve yeni bakıcınızın Ek-9 girişini yaptıysanız, Mart ayı içerisinde (Şubat ayına ait maaş ve sigortayı ödediği için) eski bakıcının maaş ve sigortasını ödemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde o ay için ödeme almanız mümkün değildir.

30 GÜN VE ÜZERİ ALINAN RAPORLAR:

30 gün ve üzeri raporlu iseniz, rapor başlangıç tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde durumunuzu yerel ofise bildirmediğiniz takdirde ilgili ay için hibeden faydalanmanız mümkün değildir. 30 gün ve üzeri raporlu olması nedeniyle ev ziyareti gerçekleştirilen ve raporlu olunan süreçte bakıcı çalıştırdığı tespit edilen faydalanıcılar, nihai ödeme listesine manuel olarak eklenir. Uzun süreli hastalık raporuna istinaden gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde ihlal tespit edildiğinde, ilgili ay/aylar için hibe desteği verilmeyecek ve rastgele ev ziyaretindeki kurallar dâhilinde projeden çıkartılabileceksiniz.

EV ZİYARETLERİ:

Çocuk bakıcılarının istihdam durumlarının ve sağladığı hizmetlerin kontrol edilmesi amacıyla rastgele ev ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

Ev ziyaretlerinde bakıcı ve çocuğun, Kuruma bildirilen evde olmadığının 3 (üç) kere tespit edilmesi halinde faydalanıcı anneler hibe kapsamından çıkarılmaktadır.

ÖNEMLİ:

 • Evde bulunmama durumuna ilişkin mazeret belgesini (mazeretin niteliğine göre kamu otoritesi belgesi, , vardiya çizelgesi vb.) 7 iş günü içerisinde Yerel Ofise bildirilmelisiniz. Ev ziyaretine gelindiği gün bakıcı izinliyse, bakıcının izinli olduğuna dair izin belgesi anında ev ziyaretine gelen personele sunulmalıdır. İzin belgesinin bir örneği www.evdecocukbakimi.net adresinde bulunmaktadır.
 • Yapılan ev ziyaretlerinde, fiilen bakıcı çalıştırılmadığınız veya çalışan bakıcıların sözleşmede yasaklı kimselerden olduğunun tespiti halinde, sonradan bir ziyarete gerek kalmaksızın faydalanıcı anne statünüz sona erecek ve hibe kapsamından çıkartılacaksınız.
 • Ev ziyareti neticesinde projeden çıkarılan faydalanıcı anneler Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından yürütülecek soruşturmanın ardından sahte sigortalılığın tespiti halinde; sosyal güvenlik primlerinin iptali ve idari para cezası, Türk Ceza Kanunu kapsamında cezai müeyyideye tabi tutulma ve tazminat hukuku açısından verilen yardımın geri alınması gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır. Gerek rutin olarak yapılan ev ziyaretleri gerek şikayet/ihbar sonucu usulüne uygun olarak yapılan inceleme sonucunda usulsüzlük tespit edilen faydalanıcıların iptal işlemi anında gerçekleştirilmektedir.
 • Ev ziyaretlerinde bakıcı ve çocuğun, Kuruma bildirilen evde olması gerekmektedir. Bakıcının yemek yapmaya gitmesi, çocuğunu okula götürmesi, annenin hastalık raporlu olmasından ötürü bakıcının evde bulunmaması gibi nedenler ev ziyaretleri açısından geçersizdir.
 • Diğer haller: Yukarıda sayılan hallerin dışında herhangi bir gerekçe ile projeden iptal işleminin gerçekleştirilmesine ilişkin karar alma yetkisi Operasyon Koordinasyon Birimine aittir.

ÖNEMLİ:

 • Evde sadece bakıcı bulunduysa ve bebek yoksa, faydalanıcı ihlal alır. Söz konusu durum, bakıcının imzasıyla birlikte hazırlanan ev ziyareti raporunda belirtilmelidir.
 • Evde çocukla birlikte projede kayıtlı bakıcı yerine başka bir kişi bulunduysa, faydalanıcı ihlal alır ve riskli gruba dahil edilir.
 • Ev ziyaretine gidildiğinde bakıcının izinli olduğu beyan edilmiş ise, bakıcıya izin verildiğine dair izin kağıdı o anda ziyareti gerçekleştirilen proje personeline verilmelidir. İzin kağıdında; belgenin düzenlendiği tarih, izinli olunan süre, anne ve bakıcının adı, soyadı ve imzalarının bulunması gerekmektedir. İzin kâğıdının usulüne uygun olmaması veya anında ibraz edilmemesi halinde kişiye ihlal verilir. (İzin Belgesinin örneğini Projenin internet sitesinden bulabilirsiniz.)

ASKIYA ALINACAK ÖDEMELER

 • İhbar ve/veya şikayet nihai olarak sonuçlanana kadar faydalanıcıya yapılması gereken tüm ödemeler askıya alınır.
 •  Bakıcı maaş ödemesinin zamanında yapılmaması nedeniyle (ödemenin sonradan yapılarak durumun dekontla ispatı dolayısıyla yapılacak ödeme durumlarının tespiti işlemlerinde) tek maaş dekontu ile birden fazla hibe ödemesi alınmasını önlemek amacıyla yapılacak dekont kontrolü işlemleri sonuçlandırılana kadar ilgili faydalanıcıların ödemeleri askıya alınır.
 • Rastgele veya diğer nedenlerle ev ziyaretinde ihlale düşen faydalanıcıya ait ödemeler, ev ziyareti prosedürü sonuçlanana kadar askıya alınır.

İHBAR VE ŞİKAYETLER

Proje ile ilgili ihbar ve şikayetler yerel ofisler tarafından alınmaktadır. Bu ihbar ve şikayetler merkeze iletilir ve Merkezi Değerlendirme Kurulu tarafından nihai karar verilir. Gerek telefon hattı üzerinden gerek yerel ofise başvurulması halinde yazılı dilekçe ile alınan ihbar ve/veya şikayetlerin somut olgulara dayandırılarak detaylandırılması ve delillendirilmesi gerekmektedir. Dilekçe üzerinde ihbar ya da şikayette bulunan kişinin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve imzasının mutlaka bulunması gerekmektedir. Asılsız ihbar ve şikayetlerle ilgili olarak Kurumun ilgililer hakkında kanuni yollara başvuru hakkı saklı kalacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER CHECK-LİST’İ

 • Doldurulmuş ve İmzalı ÖnKayıt Başvuru Formu
 • Doldurulmuş ve Çocuk Bakıcısına İmzalanmış Ek-9 Kayıt Formu
 • Anne Banka Muvafakat Formu (2 Nüsha)
 • Annenin Çalışma Belgesi
 • Çocuk Bakıcısının Diploması (En az ilkokul mezunu)
 • Varsa, Çocuk Bakıcılığı Sertifikası veya Sertifika Programı Başlangıç Belgesi
 • Varsa, Çocuğun Engelli Sağlık Kurulu Raporu veya Engelli Kimlik Belgesi
 • Anne Kimlik Fotokopisi
 • Çocuk Kimlik Fotokopisi
 • Çocuk Bakıcısı Kimlik Fotokopisi
 • Boşanmış Anneler İçin Çocuğun Velayet Belgesi.

(Sosyal Güvenlik Kaynaklarından hazırlanmıştır)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir