KPSS puanı olmadan kamuda sözleşmeli çalışma imkanı

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdam edilirken, adaylarda KPSS puan şartının arandığı hallerin yanı sıra KPSS şartının aranmadığı ya da hiçbir sınav şartının aranmadığı haller de vardır.

4/B sözleşmeli personel alım şekilleri

Kamu kurum ve kuruluşlarına;

-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, ÖSYM tarafından doğrudan merkezi yerleştirme yoluyla,

-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, ilgili kurum ve kuruluşlarca yerleştirme (yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın) yapılması yoluyla,

-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, alınacak sözleşmeli personel sayısının on katına kadar aday arasından, ilgili kurum ve kuruluşlarca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılması yoluyla,

-KPSS şartı aranmadan çeşitli yollarla

4/B sözleşmeli personel alımı yapılabilmektedir.

Bu yazımızda sadece, KPSS şartı aranmadan 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarına girmeye imkan veren hallerden söz edilecektir.

KPSS puanına gerek olmadan 4/B sözleşmeli personel alımı

**Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarına 4/B sözleşmeli personel alımında herhangi bir sınav şartı aranmamaktadır.

**Yabancı uyrukluların 4/B sözleşmeli personel olarak istihdamında herhangi bir sınav şartı aranmamaktadır.

**Yükseköğretim kurumlarının gemi adamı pozisyonlarına 4/B sözleşmeli personel alımında herhangi bir sınav şartı aranmamaktadır.

**Araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edilecek 4/B sözleşmeli personel alımında herhangi bir sınav şartı aranmamaktadır.

**Avukat (kısmi zamanlı), Diş Tabibi, Eczacı, Gemi Adamı, Helikopter Makinisti, Kaptan, Pilot, Tabip, Uçak Kontrol Ve Bakım Makinisti, Uçuş Teknisyeni, Uzman Tabip, Uzman (Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre) unvanlı pozisyonlara 4/B sözleşmeli personel alımında herhangi bir sınav şartı aranmamaktadır.

**Emniyet Genel Müdürlüğüne 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda Avukat (tam zamanlı) alımında herhangi bir sınav şartı bulunmamakta ve bu pozisyonlara İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre atama yapılmaktadır.

**Dans Uzmanı, Deniz Trafik Başkılavuzu, Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı, Deniz Trafik Kılavuzu, Derici, Dispeç, Dokumacı-Öğretici, Editör, Foto Dizgi Operatörü, Fotoğrafçı, Fresk Ressamı, Hattat, Heykeltraş, Işıkçı, İşaret Dili Tercümanı, Kalemkar, Kameraman, Kostüm Kreatörü, Kostümcü, Kurşuncu, Mizanpajcı, Mücellit, Müzikçi, Nota Ressamı, Restoratör, Sedefkar, Senarist, Seramikçi, Tasarımcı, Tashihçi, Taş İşleyici, Tonmaister, Vitray Ustası, Yapımcı, Yayın Koordinatörü, Yazma Eser Pataloji Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı ve Yönetmen unvanlı pozisyonlara 4/B sözleşmeli personel alımında sadece mesleki uygulamalı sınav şartı bulunmaktadır.

**Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Mütercim-Tercüman ( İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde) unvanlı pozisyonlar için ve sayısı 30’u geçmemek üzere 4/B sözleşmeli personel alımında, ilgili Kurum tarafından yazılı ve sözlü sınav yapılmaktadır.

**Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne, yeraltı maden uzmanı unvanlı 4/B sözleşmeli personel alımında, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaktadır.

**Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarına Eczacı alımında, Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre kura veya yazılı ve/veya sözlü sınav yolu kullanılmaktadır.

**Adli ve idari yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerine 4/B sözleşmeli personel alımında, Hakimler ve Savcılar Kanununda belirtilen (madde 114) usul ve esaslara göre sınav yapılmaktadır.

**Danıştay Başkanlığına 4/B sözleşmeli personel alımında, Danıştay Kanununda belirtilen (madde 12) usul ve esaslara göre sınav yapılmaktadır.

**Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve bu maddeye yapılan atıflara istinaden sözleşmeli personel alımı özel hükümlere tabidir.

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir