Kamu çalışanlarının hizmet süresine bağlı elde ettiği kazanımlar

Memuriyete ilişkin bazı haklardan yararlanmada esas alınan hizmet süreleri, ulaşmış olduğu seviyeye göre memurların haklarını farklı etkiliyor.

Hizmet süresinin, memur için önemli olduğu bazı dönemler vardır. Bu dönemleri özetle şöyle ifade edebiliriz.

Hizmet süresinin 1 yılı aşması

**Adaylık: Devlet memuriyetine girenler süresi en az bir yıl ve en çok iki yıl olan adaylık dönemi geçirirler. Genellikle memuriyette 1 yıllık süreyi tamamlayanlar asil memurluğa geçirilmekle birlikte, bazı kurumlarda ve bazı durumlarda asil memurluğa geçiş 2 yıllık sürenin sonunda olmaktadır.

**Yıllık izin: Devlet memurlarının yıllık izin kullanabilmesi için, en az 1 yıllık hizmet süresinin olması gerekir. (Burada söz konusu olan hizmet süresi sadece memuriyette geçen hizmet süreleri değil, memuriyet dışında geçen bazı süreler de bu hizmet süresine dahil edilmektedir.) 

Hizmet süresinin 5 yılı aşması

**Aylıksız izin: Hizmet süresi 5 yılı aşan Devlet memurları, herhangi bir gerekçe ileri sürmeksizin 1 yıl süre ile aylıksız izin kullanabiliyorlar. (Burada söz konusu olan hizmet süresi sadece memuriyette geçen hizmet süreleri değil, memuriyet dışında geçen bazı süreler de bu hizmet süresine dahil edilmektedir.) 

Hizmet süresinin 8 yılı aşması

**Torba kadroya atanma: Hizmet süresi 8 yılı aşan (10 yıldan az) lisans mezunu Devlet memurları, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarının 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolarına, gerekli diğer şartları taşımaları şartıyla, derece yükselmesi için gerekli süre şartı aranmaksızın kurumlarının takdiri ile atanabiliyorlar. (Burada söz konusu olan hizmet süresi sadece memuriyette geçen hizmet süreleri değil, memuriyet dışında geçen bazı süreler de bu hizmet süresine dahil edilmektedir.) 

Hizmet süresinin 10 yılı aşması

**Torba kadroya atanma: Hizmet süresi 10 yılı aşan (12 yıldan az)ve 4 yıldan az süreli yükseköğrenim mezunu olan Devlet memurları, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarının 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolarına, gerekli diğer şartları taşımaları şartıyla, derece yükselmesi için gerekli süre şartı aranmaksızın kurumlarının takdiri ile atanabiliyorlar.

Hizmet süresi 10 yılı aşan (12 yıldan az)lisans mezunu olan Devlet memurları, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarının ek göstergesi 5300’den düşük olan 1 ve 2 nci derecelerdeki kadrolarına, gerekli diğer şartları taşımaları şartıyla, derece yükselmesi için gerekli süre şartı aranmaksızın kurumlarının takdiri ile atanabiliyorlar.

(Burada söz konusu olan hizmet süresi sadece memuriyette geçen hizmet süreleri değil, memuriyet dışında geçen bazı süreler de bu hizmet süresine dahil edilmektedir.) 

**Yıllık izin: 1 yıllık hizmet süresini doldurduklarında 20 gün yıllık izin hakkına kavuşan Devlet memurları, 10 hizmet yılını tamamladıklarında yıllık izin süreleri 30 gün olmaktadır.

(Burada söz konusu olan hizmet süresi sadece memuriyette geçen hizmet süreleri değil, memuriyet dışında geçen bazı süreler de bu hizmet süresine dahil edilmektedir.) 

Hizmet süresinin 12 yılı aşması

**Torba kadroya atanma: Hizmet süresi 12 yılı aşan (14 yıldan az)ve 4 yıldan az süreli yükseköğrenim mezunu olan Devlet memurları, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarının ek göstergesi 5300’den düşük olan 1 ve 2 nci derecelerdeki kadrolarına, atanmak için gerekli diğer şartları taşımaları şartıyla, derece yükselmesi için gerekli süre şartı aranmaksızın kurumlarının takdiri ile atanabiliyorlar.

Hizmet süresi 12 yılı aşan (12 yıldan az)lisans mezunu olan Devlet memurları, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarının ek göstergesi 5300 ve daha yüksek olan 1 ve 2 nci derecelerdeki kadrolarına, derece yükselmesi için gerekli süre şartı aranmaksızın kurumlarının takdiri ile atanabiliyorlar.

(Burada söz konusu olan hizmet süresi sadece memuriyette geçen hizmet süreleri değil, memuriyet dışında geçen bazı süreler de bu hizmet süresine dahil edilmektedir.) 

Hizmet süresinin 25 yılı aşması

**Kıdem yılı: Memurların kazanılmış hak aylık derecelerinin/kademelerinin belirlenmesinde esas alınan hizmet sürelerinin tam yıl olan kısımları, ilgililerin kıdem yılı olarak kabul edilmektedir. Kıdem yılı, kıdem aylığı miktarının hesaplanmasında kullanılmaktadır. Kıdem aylığı ise, memurların maaş hesabında ve emekliliğe ilişkin maaş ve ikramiye miktarının hesabında kullanılmaktadır. Aylık ücret ve emeklilik haklarına ilişkin hesaplamalar yapılırken, en çok 25 kıdem yılı esas alınmakta ve bu süreden daha fazla olan süreler ise kıdem yılı uygulaması bakımından hiçbir anlam ifade etmemektedir.

**Emeklilik: Emekli olabilmek için gerekli olan hizmet süresi şartı tamamlanmış oluyor. (8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmiş olan kadın memurlar için bu süre 20 yıl)

(Burada söz konusu olan hizmet süresi sadece memuriyette geçen hizmet süreleri değil, memuriyet dışında geçen bazı süreler de bu hizmet süresine dahil edilmektedir.)  

(memurunyeri.com)

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.