4B’li sözleşmeli kamu çalışanın izin hakkı

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da, 4/B sözleşmeli personelin hangi hallerde ve ne kadar süreyle izin kullanabileceği belirlenmiştir.

  • Yıllık İzin

Hizmet sürelerinin toplamı bir yıldan on yıla kadar ise 20 gün, on yıldan fazla ise 30 gün

Not:Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan 4/B sözleşmeli personele, her yıl ayrıca bir ay süre ile ücretli sağlık izni verilir.

  • Doğum İzni

4/B sözleşmeli kadın personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptıktan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi izin süresine 2 hafta daha eklenir.

Not:Beklenen doğum tarihinden 8 hafta önce sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir ve isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler (5 haftaya kadar olan süre), doğum sonrası izin süresine eklenir.

Doğum izni kullanması nedeniyle sözleşmeli personele Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği tutarı ilgilinin ücretinden düşülür.

  • Süt İzni

Günde toplam bir buçuk saat.

Not:İlgili personel, istediği saatte bu izni kullanabilir.

  • Babalık İzni

Eşi doğum yapan 4/B sözleşmeli personele, isteği üzerine 10 gün.

Not:Mazeret izni olduğu için süresi içinde talep ederse kullanabilir. Yoksa izin hakkı düşer.

  • Evlilik İzni

Kendisi veya çocuğu evlenen 4/B sözleşmeli personele, isteği üzerine 7 gün

Not:Mazeret izni olduğu için süresi içinde talep ederse kullanabilir. Yoksa izin hakkı düşer.

  • Ölüm İzni

Eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde 4/B sözleşmeli personele, isteği üzerine 7 gün

Not:Mazeret izni olduğu için süresi içinde talep ederse kullanabilir. Yoksa izin hakkı düşer.

  • Engelli çocuk izni

En az %70 oranında engeli veya süreğen hastalığı olan çocuğu hastalanan (çocuk evli ise eşinin de en az %70 oranında engelli olması şartıyla) 4/B sözleşmeli personele, hastalık raporuna istinaden bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli mazeret izni verilir.

  • Hastalık izni

4/B sözleşmeli personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalığı nedeniyle ücretli hastalık izni kullanabilir.

  • Refakat izni

Mevcut düzenlemelere göre 4/B sözleşmeli personele, yakınlarının ağır bir kaza geçirmesinden veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanmasından dolayı ücretli refakat izni kullandırılması mümkün olamamaktadır.

  • Ücretsiz izin

Mevcut düzenlemelere göre 4/B sözleşmeli personele, ücretsiz (aylıksız) izin kullandırılması mümkün olamamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir