Sözleşmeli sağlık çalışanının hak ve sorumlulukları

663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 45/A maddesi olarak yer verilen düzenlemede, sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ve sözleşmeli personelin haklarına ilişkin hususlar da yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı dışındaki birimlerinde, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla 4/B sözleşmeli personel istihdam ediliyor.

Sözleşmeli personel istihdamı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre merkezi yerleştirmeyle ya da KPSS puanı esas alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavla yapılıyor.

Sözleşmeli Sağlık Çalışanının Hak ve Sorumlulukları:

  • Başka yere atanma yasağı: Sözleşmeli sağlık personeli olarak bir yere ataması yapılanlar, 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak.
  • Aile birliği mazeretine dayalı yer değiştirme: Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde, sözleşmeli personelin eşi bu personele tabi olacak. Ancak, sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu istihdam ediliyor olması halinde, hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere ataması yapılabilecek. (Eşinin sözleşmeli personele tabi olamayacağı hallerde nasıl bir yol izleneceğine açıklık getirilmediği gibi, eşi başka bir kurumda sözleşmeli personel olan veya kamu kurumları dışında çalışan sözleşmeli personelin, eşinden bir yıl sonra yer değiştirmesi mümkün olamayacak)
  • Kadroya atanma: Sözleşmeli (4/B) sağlık personeli, dört yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra talepte bulunurlarsa, bulundukları yerde aynı unvanlarındaki Devlet memuru (4/A) kadrolarına atanacak.
  • Sözleşmeli personelin izin hakları: Sözleşmeli sağlık personelinin sahip olduğu izin hakları için TIKLAYINIZ… 
  • Kadroya atananların hak ve yükümlülükleri: Kadroya atanan sözleşmeli sağlık personeli;
  1. Aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar.
  2. Adaylık hükümlerine tabi tutulmaz.
  3. Sözleşmeli olarak geçirdiği hizmet süreleri, öğrenim durumuna göre yükselebileceği dereceyi aşmamak kaydıyla, memuriyetinde (kazanılmış hak aylığında) değerlendirilir.
  4. Sözleşmesinin sona ermesinden dolayı iş sonu tazminatı alamaz.
  5. İş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süresi, emekli olduğunda alacağı emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresine dahil edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir