Kariyer meslek sahibi sınavsız müdür olabilir mi?

Devlet memurları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan (399 sayılı KHK’ya tabi) sözleşmeli personelin, görevde yükselmesine ve unvan değiştirmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”, hangi unvanların bu Yönetmelik kapsamında olup olmadığını da belirlemiştir.

Kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevler, görevde yükselme uygulamaları kapsamı dışında tutulmuştur.

Kariyer meslek denilen bu görevlerin “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” kapsamında olmaması, bu görevlerde bulunanlardan gerekli şartları taşımaları durumunda, görevde yükselme kapsamındaki görevlere atanmalarına imkan da vermektedir.

Bu itibarla, kariyer mesleklerde görev yapan Devlet memurlarının, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müdür/Şube Müdürü unvanlı kadrolara, bu kadrolara atanabilmek için gerekli diğer şartları taşıyor olmaları durumunda, görevde yükselme sınavı şartı aranmadan atanmalarının mümkün olabileceğini değerlendirilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir