Gelir uzman yardımcısı uzman olunca maaşı ne kadar artar?

Özel yarışma sınavına girerek, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında “gelir uzman yardımcısı” kadrolarında göreve başlayıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra, özel bir yeterlik sınavı sonunda “gelir uzmanı” kadrolarına atananların, bu atama ile birlikte maaşları da yükselmektedir.

Kariyer mesleklerden olan gelir uzmanlığının maaşları hesaplanırken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri ile 375 sayılı KHK birlikte göz önünde bulundurulmaktadır.

Kurumlarında genellikle 9 ve 8 inci derecelerde olan “gelir uzman yardımcısı” kadrolarında olup yeterlik sınavı sonucunda “gelir uzmanı” kadrosuna atananlar, bu atama sırasında 657 sayılı Kanunun 36/A/11 maddesi hükmü ve bu hükme atıf yapan düzenlemeler gereği ilave 1 derece yükselmesi de alabilmektedir.

Öte yandan, 15 Ocak 2016 tarihinden önce memuriyette olanlar hakkında ilave 1 derece yükselmesi uygulanmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede, yukarıda sözü edilen ilave derecelerden yararlandığı varsayılan, hizmet süresi 3 yıl olup, 8/3’te görev yaparken 6/1’e atanmış olan, aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapıldığında, “gelir uzman yardımcılığı”ndan “gelir uzmanlığı”na geçişte, çiçeği burnunda gelir uzmanının maaşında görülecek artış, 384 TL’dir. 

Gelir Uzman Yardımcısı Maaşı

(2017 yılı ilk 6 ay)

Gelir Uzmanı Maaşı

(2017 yılı ilk 6 ay)

Fark
3.322 TL 3.706 TL 384 TL

Bu değerlendirme, %15 gelir vergisi  dilimine göre yapılmış olup 2017 yılının ilk altı ayı için geçerlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir