Yabancı dil tazminatı kimlere, ne kadar ödenir?

Kapsam dahilindeki kamu çalışanına, aşağıdaki tabloda belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklar ile birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

Kamu görevlilerine yabancı dil tazminatı ödemelerinde sadece KPDS ve YDS sonuçları dikkate alınmaktadır. TOEFL iBT, PTE,  TELC Deutcsh, Goethe Institut, DELF&DALF, TORFL… gibi uluslararası sınav sonuçları, dil tazminatı almak için geçerli değildir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre; bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerli olup, bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmektedir.

15 Nisan 1997 Başbakan Onayıyla yürürlüğe giren “Yabancı Dil Tazminatının Miktarlarına İlişkin Esaslar“ın 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre;

-Hakim ve savcılar, Mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), Üniversite öğretim elemanları, Öğretmenler, Mütercim ve tercümanlar için,

Yabancı dil tazminatının “yabancı dilinden görevlerinde yararlanıldığına dair” onay alınmasına gerek yok iken,

Ancak, yukarıda belirtilen görevler haricinde, çalışan kamu görevlilerinin Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında belirtilen düzeylerde puana sahip olmaları halinde,  “Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personel” statüsünden yabancı dil tazminatı alabilmeleri için, personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıldığına dair harcama yetkilisinden(ita amiri) onay alınması gerekir.

Harcama yetkilisi, çalışanın yabancı dilinden, kurumlarınca yararlanılmadığına hükmederse, çalışan “Diğer Personel” statüsünden yabancı dil tazminatı alır.

Aşağıda hesaplanan miktarlar, gelir vergisinden istisna iken damga vergisine tabiidir.

DİL TAZMİNAT MİKTARI HESAPLAMA:

1-Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personele Bildiği Her Bir Dil İçin

  • A DÜZEY(96 -100 PUAN):MAAŞ KATSAYISI X 1200 GÖSTERGE-(2023 YILI 1.YARI İÇİN TAZMİNAT TUTARI:520.40 TL)
  • A DÜZEY(90 -95 PUAN):MAAŞ KATSAYISI X 900GÖSTERGE-(2023 YILI 1.YARI İÇİN TAZMİNAT TUTARI: 390,32 TL)
  • B DÜZEY(80-89 PUAN):MAAŞ KATSAYISI X 600 GÖSTERGE-(2023 YILI 1.YARI İÇİN TAZMİNAT TUTARI: 260,21 TL)
  • C DÜZEY(70-79 PUAN):MAAŞ KATSAYISI X 300 GÖSTERGE-(2023 YILI 1.YARI İÇİN TAZMİNAT TUTARI: 130,10 TL)
  • D DÜZEY(60-69 PUAN): TAZMİNAT ÖDENMEZ

2- Diğer Personele Bildiği Her Bir Dil İçin

  • A DÜZEY(96 -100 PUAN):MAAŞ KATSAYISI X 750 GÖSTERGE-(2023 YILI 1.YARI İÇİN TAZMİNAT TUTARI: 325,26 TL)
  • A DÜZEY(90 -95PUAN):MAAŞ KATSAYISI X 750 GÖSTERGE-(2023 YILI 1.YARI İÇİN TAZMİNAT TUTARI: 325,26 TL)
  • B DÜZEY(80-89 PUAN):MAAŞ KATSAYISI X 500 GÖSTERGE-(2023 YILI 1.YARI İÇİN TAZMİNAT TUTARI: 216,84 TL)
  • C DÜZEY(70-79 PUAN):MAAŞ KATSAYISI X 250 GÖSTERGE-(2023 YILI 1.YARI İÇİN TAZMİNAT TUTARI: 102,42 TL)
  • D DÜZEY(60-69 PUAN):TAZMİNAT ÖDENMEZ

Not:Güncel Maaş katsayısına ulaşmak için TIKLAYIN..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir