Maaş katsayıları (Son haliyle)

1/1/2023-30/6/2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere;

KATSAYILAR:

Taban Aylık Katsayısı: 6,787992

Maaş Katsayısı: 0,433684

Yan Ödeme Katsayısı: 0,137555

_____

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Genelge ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, maaş katsayıları her zam döneminde yeniden belirlenmektedir.
Memur maaşları, belirlenen bu katsayılara göre yeniden hesaplanmaktadır.
Maaş katsayılarının belirlenmesinde, hükümet ile memur sendikaları arasında imzalanan toplu sözleşme ve gerçekleşen enflasyon oranları da göz önünde bulundurulmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir