Mehil müddetince kamu çalışanının yararlanamayacağı haklar

İiİlk defa, yeniden ya da yer değiştirme suretiyle Devlet memuriyetine ilişkin görevlere atananlara, göreve başlamaları için “mehil müddeti” de denilen belli bir süre tanınmakta ve memurlar bu süre içinde bazı haklardan yararlanamamaktadırlar.

Mehil müddeti

İlk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle (naklen) atamalarda “mehil müddeti”; atama işleminin kendisine tebliğ tarihinden itibaren ilgilinin göreve başlanması gereken son gün mesai saati bitimine kadar olan  (gün) süredir.

*Aynı yerdeki (ikamet mahallerindeki) bir göreve atananlar için mehil müddeti, atama emrinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü mesai bitimine kadar olan süredir.

*Başka yerdeki (ikamet mahalli dışındaki) bir göreve atananlar için ise mehil müddeti, atama emrinin kendilerine tebliğ gününü izleyen 15 gün ve takip eden belli yol süresini izleyen iş günü mesai bitimine kadar olan süredir.

Öte yandan, mehil müddetinin başlangıç zamanı, ilgili personelin durumuna bağlı olarak değişebilmekle birlikte, mehil müddeti yukarıda belirtilen süreler kadardır.

Mehil müddetince yararlanılmayan haklar

İlk defa, yeniden veya yer değiştirme suretiyle Devlet memuriyetine ilişkin kadrolara atananlar, görevlerine başlamaları için kendilerine tanınan mehil müddetince bazı haklardan yararlanamamaktadırlar.

-İlk defa veya yeniden Devlet memuriyetine atananlar, görevlerine başlayabilmeleri için tanınan mehil süresi içerisinde, memuriyete başlamış sayılmamakta ve görevlerine ilişkin ücret ödemelerinden yararlanamamaktadırlar. Ayrıca, bu şekilde geçirilen mehil müddeti, ilgililerin hizmet süresinden de sayılmamaktadır.

-Kurum içi veya kurumlararası naklen atananlar, mehil müddetince bazı haklardan yararlanamamaktadırlar. Bu haklardan bazıları şunlar;

a) Kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapmalarından dolayı, Teknik Hizmetler Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev yapan Devlet memurlarına ödenen ek özel hizmet tazminatı, mehil müddeti olarak geçirilen sürelerde ödenmemektedir.

b) Açık alanda çalışmalarından dolayı Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev yapan Devlet memurlarına ödenen ek özel hizmet tazminatı, mehil müddeti olarak geçirilen sürelerde ödenmemektedir.

c) Büyük yatırım projelerinde görev aldıkları için bazı unvanlardaki Devlet memurlarına ödenen ek özel hizmet tazminatı, mehil müddeti olarak geçirilen sürelerde ödenmemektedir.

d) En yakın il ve ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km. olan köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atanmış olmalarından dolayı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev yapan Devlet memurlarına ödenen ilave özel hizmet tazminatı, mehil müddeti olarak geçirilen sürelerde ödenmemektedir.

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir