Görevden ayrılma tazminatı

Kamu çalışanları, belli kurallarla kurumlarından ayrıldıklarında, görevden ayrılma tazminatını hak etmektedir. Bu tazminatın miktarı, belli bir göstergenin aylık katsayısıyla çarpımı sonucu hesaplandığından, her sene toplu sözleşmeleri gereği katsayıdaki artış bu tazminatın miktarını da artırmaktadır.

Tazminatın miktarı

Bu tazminata hak kazananlara ödenecek miktar, kamu çalışanlarının tamamı için aynıdır. Tazminatın miktarı, “13.558 gösterge” rakamının ayrılma/ilişik kesme tarihinde geçerli olan aylık katsayısıyla çarpımı tutarı kadardır. Bu tutar üzerinden sadece Damga Vergisi (%0,759 oranında) kesiliyor.

GÖREVDEN AYRILMA TAZMİNATI GÜNCEL MİKTARI İÇİN TIKLAYIN..

Tazminata hak kazanma

Devlet Memurları Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanununa göre aylık alanlar ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personele ve kamu kurumlarında işçi olarak görev yapanlar;

•Emekliye ayrıldıklarında (kendi isteği ile veya re’sen),

•Kendilerine toptan ödeme yapılmak suretiyle kurumlarıyla ilişikleri kesildiğinde,

•Emeklilik sonrası yeniden kamu görevine başlamış olmaları halinde, görevlerine son verildiğinde (ceza ile son verme hali hariç),

•Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapıyor olmaları halinde, kendi kusurları dışında sözleşmeleri fesedildiğinde, veya hizmet süreleri sona erdiğinde,

•Yedek subay olarak görev yapıyor olmaları halinde, terhis olduklarında,

bu tazminatı almaya hak kazanırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir