Ek ve İlave Tazminatlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler.

Devlet memurlarının bazılarının aylık maaşları hesaplanırken, haklarında geçerli olan ek ve ilave tazminatlar konusunda hata yapıldığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Ek ve ilave tazminat ödemesine ilişkin hesaplamada yapılan hataya genellikle, 30 Eylül 2008 tarihinden sonra göreve başlayan Devlet memurlarının sigorta primi kesintilerinin belirlenmesinde esas alınan prime esas kazanç matrahı hesabında rastlanmakta olup, yapılan hata ilgililerin net maaşlarını eksik almaları sonucunu doğurmaktadır.

Devlet memurlarının sigorta primleri

30 Eylül 2008 tarihinden sonra göreve başlayan ve daha önce Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunmayan Devlet memurlarının aylık ücretlerinden; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi kesintisi de yapılmaktadır.

Ancak, söz konusu primlerin kesilmesinde esas alınan prime esas kazanç matrahı belirlenirken, dahil edilmemesi gereken bazı tazminatların da bu matraha dahil edilmesinden kaynaklı olarak bazı memurların maaş hesabında yanlışlık yapıldığı da görülebilmektedir.

30 Eylül 2008 tarihinden sonra işe giren memurların prime esas kazançlarının nasıl hesaplanacağı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda düzenlenmiştir. Kanundaki belirlemeye göre, memurların prime esas kazanç toplamına;

*Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, Özel Hizmet Tazminatı, Eğitim Öğretim Tazminatı, Adalet Hizmetleri Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı, Denetim Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatının dahil edilmesi,

*Bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatların ise dahil edilmemesi

gerekmektedir. Bu şekilde bulunacak prime esas aylık kazanç tutarı esas alınarak, memurun brüt maaşından toplam %14 oranında prim kesintisi yapılmaktadır.

Tazminatlardan sigorta primi kesilmesi

30 Eylül 2008 tarihinden sonra göreve başlayan memurların prime esas kazanç hesabına dahil edilecek ve edilmeyecek olan tazminatlar konusunda uygulamada bazen tereddüt yaşanabilmektedir.

**Prime esas kazanca dahil edilecek olan tazminatlar:

Hizmet sınıfları ve görev unvanlarına göre memurlar hakkında geçerli olan tazminatlardan; Özel Hizmet Tazminatı, Eğitim Öğretim Tazminatı, Adalet Hizmetleri Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı, Denetim Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Makam Tazminatı, Temsil Tazminatı ve Görev Tazminatının ilgililerin prime esas kazanç toplamına dahil edilmesi gerekmektedir.

**Prime esas kazanca dahil edilmeyecek olan tazminatlar:

Prime esas kazanç toplamına dahil edilen (yukarıda sayılan) tazminatların dışında kalan ek, ilave ve ayrıca ödenen tazminatların (çalışılan bölge, kurum, birim ve yer ile görevin niteliği ve benzeri kriterlere bağlı olarak ödenen)ise ilgililerin prime esas kazanç toplamına dahil edilmemesi gerekmektedir.

Ancak, bazı memurların maaş hesaplaması yapılırken bu ek/ilave/diğer tazminatların bazen maaş bordrosunda asıl tazminatlar ile birlikte yer verilmek suretiyle prime esas kazanç toplamına dahil edildiği görülebilmektedir.

Dahil edilmemesi gereken unsurların perime esas kazanç toplamına dahil edilmesi, memurun net maaşının eksik ödenmesi sonucunu doğurmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir