Basit Usul Mükellefler İçin Kazanç İndirimi Tutarı

7338 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen 20/A maddesinde, “Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.” hükmü eklendikten sonra, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendi yürürlükten kaldırılarak basit usul kazanç istisna uygulamasının uygulama alanı kalmamıştır.

Basit usul kazanç indirim tutarı:

Yıllar-Tutarlar(TL)

2021 -14.000

2020 -13.000

2019  -11.000

2018-9.000

2017 -8.000

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.