Mahkumiyet kararı memurluğu sona erdirir mi?

Devlet memurları bazı suçlar nedeniyle ceza almaları durumunda, memuriyetlerine son verilir ve bir daha memur olamazlar. Ancak sayılan bu suçların dışında memurun bir yıla kadar aldığı mahkumiyet cezaları için, memurun memurluğu düşmez, isterse, cezasını çektikten sonra, görevine kaldığı yerden devam edebilir.

657 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre;

*Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet suçu, irtikâp suçu, rüşvet suçu, hırsızlık suçu, dolandırıcılık suçu, sahtecilik suçu, güveni kötüye kullanma suçu, hileli iflas suçu, ihaleye fesat karıştırma suçu, edimin ifasına fesat karıştırma suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu veya kaçakçılık suçu işleyenler hakkında, 1 yıldan az süreli hapis cezası verilmiş olsa bile, bu kişiler memur olamaz ve memuriyette kalamaz.

*Sayılan bu suçlar kasten işlenmemiş olsa bile ya da bu suçlar sebebiyle verilen hapis cezaları affedilmiş olsa bile, bu suçlardan dolayı hüküm giymiş olanlar memur olamaz ve memur kalamaz.

*Yukarıda sayılan suçlar dışındaki bir suçtan dolayı 1 yıldan az süreli hapis cezasına hüküm giyilmesi memuriyete engel bir durum yaratmamakla birlikte, ilgili memurun görevine devam edebilmesi için bu mahkumiyet hükmünün ertelenmiş olması gerekmektedir. Hükmün ertelenmediği hallerde ise, hapis cezasının infazı süresince ilgili kişinin memuriyet statüsü devam ettirilmeyecek (memuriyete statüsü adeta askıya alınacak) ve cezanın infazı sonrasında talep etmesi halinde yeniden görevine dönebilecektir.

Hükmün açıklanmasının geriye bırakmasının etkisi

İşlenen bir suç sebebiyle verilecek hapis cezasının memuriyete engel teşkil edeceği durumlarda, mahkeme tarafından hapis cezasına ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesi halinde, ortada bir mahkûmiyet hükmü bulunmayacağından, verilmiş olan hapis cezası memuriyete engel oluşturmayacaktır.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.