GEKSİS nedir? Hangi mükellefler kullanmak zorunda? İşte detaylar..

GEKSİS, Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin kısaltılarak okunmasıyla oluşan bir online kontrol sistemidir. Bu sistemi, gelir ve kurumlar vergisinden iade talep eden mükelleflerden beyannamelerini olnine vermek zorunda olanlar,  2015 ve izleyen vergilendirme dönemleriyle ilgili iade talepleri için kullanmak zorundadırlar.

GEKSİS ile mükelleflerin elektronik ortamda gönderdikleri bilgi ve belgeler esas alınarak GelirKurumlar Vergisi iadelerine yönelik kontrol ve analizler elektronik ortamda yapılarak özet bir rapor halinde iadeyi yapan birime ve mükellefe sunulmaktadır.

99 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde belirtildiği üzere; beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin iade taleplerinde bu sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yani Kazançları yalnızca GMSİ -MSİ-Diğer Kazanç ve İratlar-Ücret olan mükelleflerin bu sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

GEKSİS girişini mükellefler nereden yapabilir?

https://intvrg.gib.gov.tr/ linkindeki Yeni İnternet Vergi Dairesinden yapabilir. (Diğer Dilekçe ve Talepler/ Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi(GEKSİS)) Eski İnternet Vergi Dairesinden GEKSİS girişi yapılamamaktadır.

GEKSİS Kontrol Raporunun oluşması için ne yapılması gereklidir?

Yıllık Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi beyannamesi internet ortamında gönderilmelidir. Standart İade Talep Dilekçesi (1A,1B) dilekçesi internet ortamında gönderilmelidir. GEKSİS İade Talebi bilgi girişi yapılarak onaylanmalıdır.

GEKSİS’e bilgi girişi yapılması online Standart İade Dilekçesi verme sorumluluğunu kaldırır mı?

Kaldırmaz. GEKSİS’e bilgi girişinin amacı mükellefin iade dönemiyle ilgili işlemlerinin doğruluğunu kontrol etmek ve bununla ilgili bir rapor oluşturmaktır.

Oysa mükellefin iade alabilmesi için ayrıca online iade dilekçesini girmeye devam etmesi gerekmektedir. Kontrol raporunun o dönem için bir defa oluşturulması yeterlidir. Yani aynı dönem için birden fazla iade dilekçesi için birden fazla GEKSİS kontrol raporu oluşturmaya gerek yoktur.

GEKSİS İade talebi girişinde hangi bilgiler girilmelidir?

Yalnızca geçici vergiden doğan iadelerde Dönem Tipi, Dönemi, İade Türü seçeneklerine giriş yapılması yeterlidir. Kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan iadelerde Dönem Tipi, Dönemi, İade Türü seçeneklerine giriş yapılmalıdır. İade nakden talep edilmişse varsa teminat bilgisi, YMM bilgisi girilmelidir.

GEKSİS İade talebi girişinde hangi listeler doldurulmalıdır?

Kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan iadelerde yıllık beyannamede birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinden kesinti varsa evet seçeneği işaretlendikten sonra tamam butonuna basılmalıdır. Sonraki ekranda gelen Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri Listesi doldurulmalıdır.

GEKSİS giriş bilgileri onaylanmazsa geçersizdir

GEKSİS İade talebi girişinde, bilgiler girildikten sonra onaylanmazsa, sistem rapor oluşturmayacaktır. GEKSİS raporunun oluşması için girilen bilgilerin mutlaka onaylanması gerekir.

GEKSİS kontrol raporunu PASİFE ÇEKME ve YENİDEN ANALİZE TABİ TUTMA

Mükellefler, GEKSİS raporlarında oluşan hatalarını düzeltmek amacıyla, onaylanan GEKSİS bilgilerini pasife çekip, gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra, yeniden onaylayabilirler.

Bunun için, internet vergi dairesi aracılığıyla Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS)/Pasife Çekilmesi Talep Dilekçesi menüsünden veya vergi dairesine elden dilekçe vererek pasife çekme talebinde bulunabilirler.

Mükelleflerin pasife çekme taleplerini vergi dairesince onaylanması durumunda Daha Önce Girilen Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talepleri ekranından aktif hale gelen Bilgileri Güncelle, Listeleri Güncelle bölümünden güncelleme yapılıp onaylanabilir.

Pasife çekme talebinde bir sınır bulunmamaktadır.

İade bilgi ve listeleri güncellenip onaylandıktan sonra, vergi dairesi ile irtibata geçilerek Geksis Raporunun yeniden analize tabi tutulması talep edilmelidir.

GEKSİS Kontrol Raporunda başarısız kontrol segmentleri olması durumunda ne yapılmalıdır?

a) Başarısızlığın sebebi belge tevsik edilerek açıklanabiliyorsa mükellef vergi dairesine ilgili belgeleri de ekleyerek izahat dilekçesi vermelidir.(Örneğin, BAĞ-KUR primi ödemelerinin yıllık beyannamede indirilip geçici vergi beyannamesinde indirilmemesi nedeniyle KS07 Vergiye Tabi Matrah İle Geçici Vergi Matrah Uyumu Kontrolü segmentinde hata oluşması) Vergi dairesi dilekçede belirtilen izahatı uygun bulursa hata veren segmentin geri bildirim kısmına açıklamayı yazarak kaydetmelidir. Bu durumda raporun vergi dairesi tarafından yeniden analize tabi tutulmasına gerek yoktur.

b) Başarısızlık sicil bilgilerindeki yanlışlıklardan kaynaklanıyorsa(Örneğin adi ortaklık hisse oranının hatalı olması) mükellef ilgili vergi dairesine başvurarak sicil bilgilerini düzelttirmelidir. Yapılan düzeltmelerin GEKSİS Kontrol Raporuna yansıyabilmesi için raporun vergi dairesi tarafından yeniden analize tabi tutulması gerekmektedir.

c) Başarısızlık, mükellefin iadeye esas yıllık beyannamesinde veya geçici vergi beyannamesinde veya KDV beyannamesinde veya kesinti bildirilen mükellefin muhtasar beyannamesinde düzeltme yapılmasını gerektiriyorsa ilgili mükellef düzeltme beyannamesi vermelidir. Yapılan düzeltmelerin GEKSİS Kontrol Raporuna yansıyabilmesi için raporun vergi dairesi tarafından yeniden analize tabi tutulması gerekmektedir.

d) Başarısızlık, iade bilgilerinde veya Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri Listesinde değişiklik yapılmasını gerektiriyorsa mükellef pasife çekme talebinde bulunmalıdır. Pasife çekilme talebi vergi dairesi tarafından onaylandıktan sonra iade bilgileri ve liste güncellenip onaylanmalıdır. Yapılan değişikliklerin GEKSİS Kontrol Raporuna yansıyabilmesi için raporun vergi dairesi tarafından yeniden analize tabi tutulması gerekmektedir

Diğer Önemli Bigiler

  • GEKSİS İade talebi girişinde Beyannameden Getir seçeneği tıklanınca gelen iade tutaır, yıllık beyannamede iadesi gereken geçici vergi ve beyannamede iadesi gereken gelir/kurumlar vergisidir. İadesi gerçekleşecek tutar, standart iade talep dilekçesinde(1A,1B) belirtilen tutardır.
  • Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri listesinin doldurulması, bu işlere ilişkin belgelerin (Sözleşme, Geçici Kabul Tutanağı vb.) iadeyi yapacak birime teslim edilmesi gerekliliğini engellemez.
  • GEKSİS Kontrol Raporu iade talep girişinin onaylanmasından sonraki gün oluşturulmaktadır. GEKSİS Kontrol Raporu(Özet Rapor) iade talep girişinin onaylanmasından sonraki gün mükellefler tarafından görüntülenebilmektedir.
  • Mükellefin GEKSİS iade talep girişini onaylamaması ve/veya standart iade talep dilekçesini vermemesi durumunda rapor oluşmaz ve görüntülenemez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir