Damga vergisi tek nüsha için ödenmesi yeterli olacak

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 6728 sayılı kanunla, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle, bundan sonra,  birden çok düzenlenen kağıtlar için tek nüshadan damga vergisi alınması yeterli olacak. Önceden birden çok nüsha olarak düzenlenen kağıtlardan her bir nüsha için ayrı ayrı damga vergisi alınıyordu.

Değişen madde metni aşağıdaki gibidir:

Yeni Madde Metni:

“Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.”

Eski Madde Metni:

“Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir. Şu kadar ki, poliçe ve emre yazılı ticari senetlerin yalnız tedavüle çıkarılan nüshaları vergiye tabi tutulur.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir