Uzman yardımcısı uzman olunca maaşı ne kadar artar?

Kariyer meslek olarak değerlendirilen çeşitli unvanlardaki “uzman” ve “uzman yardımcısı” kadrolarında görev yapanların bazılarına ücret ve tazminat göstergeleri esas alınarak (375 sayılı KHK çerçevesinde) maaş ödenirken,  bazılarına ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ödeme yapılmaktadır.

Yeterlik sınavına girerek “uzman” kadrosuna atanan “uzman yardımcısı”, bu atama sırasında 657 sayılı Kanunun 36/A/11 maddesi hükmü ve bu hükme atıf yapan düzenlemeler gereği ilave 1 derece almanın yanında, maaşında da belli bir miktar artış gerçekleşmektedir.

Kariye mesleklerde uzman yardımcılığından uzmanlığa geçişte maaş artışının ne kadar olacağı, aşağıdaki tabloda unvanlar itibariyle belirtilmiştir.

Memurunyeri.com tarafından hazırlanan tablodaki rakamlar, 2016 yılının ikinci altı aylık dönemi için geçerli olan katsayılara göre ve gelir vergisi oranı %15 uygulanmak suretiyle hesaplanmıştır.

15 Ocak 2016 tarihi itibariyle uygulanan ilave 1 derece yükselmesinden ilgili uzman yardımcılarının da yararlandığı varsayılmıştır.

Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmış olup, Yabancı Dil Tazminatı da dikkate alınmamıştır.

Kariyer Meslek Aylık Net Maaş (2016 yılı ikinci 6 ay) Aylık Maaştaki Net Artış
Uzman Yardımcısı Uzman
Mali Hizmetler Uzmanı (merkez sayılmayan) 3.211 TL 3.575 TL 364 TL
İl İstihdam Uzmanı 3.211 TL 3.575 TL 364 TL
İl Planlama Uzmanı 3.213 TL 3.561 TL 348 TL
İl Göç Uzmanı 3.213 TL 3.561 TL 348 TL
Vergi İstihbarat Uzmanı 3.219 TL 3.572 TL 353 TL
Gelir Uzmanı 3.219 TL 3.572 TL 353 TL
Defterdarlık Uzmanı 3.229 TL 3.585 TL 356 TL
Mali Hizmetler Uzmanı(merkezi sayılan) 3.352 TL 4.030 TL 678 TL
Diğer (merkez personeli sayılan) 3.960 TL 4.719 TL 759 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir