Emekli olup yaş bekleyen kamu çalışanı sağlık yardımından yararlanabilir mi?

Kendilerine emekli aylığı bağlanması için gerekli hizmet süresi şartını (prim ödeme gün sayısı) taşıdıkları halde, aranan en alt yaş sınırına ulaşamamış kamu görevlilerinden bazıları emekliye ayrılarak, emekli aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını bekleme yolunu seçebilmektedirler.

Hizmet süresi yeterli olmakla birlikte gerekli yaş şartını taşımadan emekli olanlara, yaş şartını tamamlamadan emekli aylığı ve emekli ikramiyesi ödenmemektedir.

Ancak, bu şekilde emekli olanlar, yaş şartını tamamlayıncaya kadar geçecek sürede sağlık yardımından yararlanmak için prim ödemek zorunda kalmaktaydı.

Emekli Sandığı iştirakçisi olarak görev yapmakta iken hizmet yılı şartını tamamlayıp yaş şartını tamamlamadan görevinden ayrılan ve başkaca bir işte çalışmayan bir kamu çalışanı,  prim ödemediği için SGK tarafından sağlık yardımından yararlandırılmadığı(kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için)  gerekçesiyle konuyu dava konusu etmiştir.

Açılan davayı, temyiz aşamasında görüşen Danıştay 11. Dairesi, hizmet süresi şartını tamamlayıp yaş şartını doldurmadan emekliye ayrılanların prim ödemelerine gerek olmaksızın sağlık yardımından yararlanmaları gerektiğine hükmetmiştir.

Söz konusu Kararda;

-Emekliliğin hukuki nedeni ne olursa olsun, (istek üzerine, kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik, yaş haddi) statü emeklilik statüsüdür. 5434 sayılı Kanunda öngörülen yaş haddini tamamlamadan emekli aylığı alınamayacağı hususu, davacının emeklilik statüsünü etkilememektedir. 5434 sayılı Kanunda sağlık karnesi verilebilmesi için emekli aylığı bağlanması koşulu öngörülmüş ise de, burada amaçlanan husus, emeklilik statüsünün kazanılmış olmasıdır. Yaş şartını tamamlayıncaya kadar davacıya emekli aylığı bağlanamayacak olmasının, ilgilinin emeklilik ve emekli aylığı alma hakkını kazanmadığı anlamına gelmeyeceği,

-Kişiye emekli aylığı bağlanmış olmasının emeklilik statüsünü kazanmanın koşulu olmadığı hususu göz önüne alındığında, emekli aylığı bağlanmamış olmakla birlikte emekli statüsünde bulunan ve Sandık sağlık yardımından yararlanabilmek için gerekli kesenekleri ödeyerek kendisine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olan davacının, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarının Sandık sağlık yardımlarından yararlandırılması gerekirken bu konudaki talebinin reddedilerek, sosyal güvenlik yönünden sağlık yardımından yoksun bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmayacağı

şeklinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Konuyla ilgili Danıştay Kararı için TIKLAYINIZ…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir