Doğum yapan kadın işçinin yarı zamanlı çalışma hakkı

Kadın işçiler, doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün, günlük çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilecek. 3 yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinenler de bu haktan yararlanacak. Bu hükümlerden faydalanacaklar süt izninden yararlanamayacak.

İş Kanunu’nun analık halinde çalışma ve süt izni maddesine göre haftalık çalışma süresinin yarısı kadar süreyle çalışan kadın işçilerin ücretlerinin ve çalıştıkları süreye tekabül eden kısmının prim ve ücretleri işveren, çalışmadıkları süreye tekabül eden prim ve ücretleri İşsizlik Sigortası Fonun’dan karşılanacak.

Kadın işçinin doğum sonrası veya evlat edinmede yarım çalışma ücretinden yararlanabilmesi için işçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekecek.

Bu işçinin, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışması ve doğum sonrası analık izni bitiminden itibaren 30 gün içinde Türkiye İş Kurumu’na yarım çalışma belgesi ile başvurması gerekecek.

Analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlerden birinin, İş Kanunu’nda düzenlenmiş olan kısmı süreli çalışma hakkı talepleri karşılanacak.

Eşi çalışmayan ebeveynler düzenlemeden yararlanamayacak. Bu durum iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep oluşturmayacak.

Bu hükümden evlat edinenler de yararlanacak.

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen işçilere 8 hafta izin verilecek.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılarak, doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödemeleri ve prim giderleri, İşsizlik Sigortası Fonu’nun giderleri arasına ekleniyor.

Özel İstihdam Büroları üzerinden işçi kiralanması 11 ayrı maddeyle kapsamlı düzenlendi. Şirketler, askere giden işçilerin yerine alınacak kiralık işçilerde askerlik süresince; doğum, analık ve süt izni ile ücretsiz izin hallerinde izin süresince, ebeveynlere doğumdan sonra çocuğun okul çağına kadar tanınan kısmi süreli çalışma süresince, mevsimlik tarım işçilerinde ise 6 ay süreyle işçi kiralayabilecekler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir