Milli Savunma Bakanlığı naklen uzman alacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer meslekler olarak bilinen unvanlarda görev yapanlar arasında, merkez teşkilatı personeli sayılma veya sayılmama durumlarına göre belirgin ücret farklılığı bulunmaktadır.

OHAL kapsamında çıkarılan 676 sayılı KHK’da yer alan bir düzenleme, kariyer meslek personelinden bazılarının Milli Savunma Uzmanı kadrolarına naklen atanabilmesine imkan tanırken, maaşı düşük olan kariyer uzmanların bu kadrolara atanması durumunda maaşı da artmış olacak.

Milli Savunma Uzmanı kadrosuna naklen atama

676 sayılı KHK’nın 61 inci maddesi ile “1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında Kanun”a eklenen geçici 7 nci maddede, kariyer meslek personelinin Milli Savunma Uzmanı kadrosuna naklen atanması hususu düzenlendi.

Düzenlemeye göre;

-657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi kapsamında mesleğe alınanlardan, özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılan yeterlik sınavlarında başarı göstererek uzmanlığa atananlar,

-Millî Savunma Bakanlığının uygun görmesi halinde, 30 Ekim 2017 Pazartesi gününe kadar,

-Millî Savunma Uzmanı toplam kadro sayısının %20’si kadar sayıdaki Milli Savunma Uzmanı kadrolarına naklen atanabilecek.

Hangi Uzmanlar Milli Savunma Uzmanı kadrolarına naklen atanabilecek?

Özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılan yeterlik sınavlarında başarı göstererek Uzman kadrolarına atananlardan; Başbakanlık Uzmanı, Adalet Uzmanı, Dışişleri Uzmanı, İçişleri Uzmanı, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı, Vakıf Uzmanı, Tapu ve Kadastro Uzmanı, Devlet Personel Uzmanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı, Sigorta Denetleme Uzmanı, Marka Uzmanı, Patent Uzmanı, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Çalışma Uzmanı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı, Kültür ve Turizm Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanı, Denizcilik Uzmanı, TİKA Uzmanı, Devlet Gelir Uzmanı, Maliye Uzmanı,  Gelir Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı,  Defterdarlık Uzmanı,  Vergi İstihbarat Uzmanı, bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B. Uzmanı, Hazine Uzmanı,  Dış Ticaret Uzmanı, Diyanet İşleri Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı,  Avrupa Birliği İşleri Uzmanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanı, İstihdam Uzmanı, İl İstihdam Uzmanı, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı,  Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Orman ve Su İşleri Uzmanı, Meteoroloji Uzmanı,  Sanayi ve Teknoloji Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Uzmanı, Gençlik ve Spor Uzmanı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Uzmanı, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı, Savunma Sanayii Uzmanı, Basın ve Enformasyon Uzmanı, Yüksek Kurum Uzmanı, Kamu Denetçiliği Uzmanı, Millî Eğitim Uzmanı, Sağlık Uzmanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı, Göç Uzmanı, İl Göç Uzmanı unvanlı olanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/11 maddesinde yer almaktadırlar.

Bu kadrolarda görev yapan personelin, yine 657 sayılı Kanunun 36/A/11 inci maddesi kapsamında olan  Millî Savunma Uzmanı kadrolarına naklen atanmaları mümkün olabilecek.

Bazı unvanlardan atama olması halinde maaş yükselecek

Kariyer uzmanlardan bazılarının aylık maaşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ödenirken, bazılarının ise ücret ve tazminat göstergeleri esas alınarak ödenmektedir. Ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak maaşları ödenen uzmanların aylık net maaşı, aynı şartlarda olup farklı unvanlarda görev yapan uzmanlar için (Mali Hizmetler Uzmanı hariç) aynı miktarda olmaktadır.

Bu nedenle, Milli Savunma Uzmanı kadrosuna naklen atanmaları halinde; aylık ücretleri 657 sayılı Kanuna göre ödenen Gelir Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı,  Defterdarlık Uzmanı,  Vergi İstihbarat Uzmanı, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanı, İstihdam Uzmanı, İl İstihdam Uzmanı, İl Göç Uzmanı unvanlı personel ile ücret ve tazminat göstergesine göre aylık alan Mali Hizmetler uzmanı unvanlı personelin aylık maaş miktarı artış gösterecek.

Milli Savunma Uzmanı kadrolarına naklen atanmaları halinde ücretleri yükselecek olan Uzmanların, kazanılmış hak aylıklarının 6 ncı derecede olması halinde, naklen atama ile maaşlarında görülecek net artış miktarının  ne kadar olacağı aşağıda gösterilmiştir. (Hesaplamada, aylık net maaş dışındaki ödemeler dikkate alınmamıştır)

Milli Savunma Uzmanı kadrosuna naklen atanmaları halinde, bazı unvanlardaki Uzmanların aylık maaşlarındaki net artış miktarı (2017 yılı ilk altı ayında, %15 gelir vergisi diliminde)

Unvanı Derece Net maaştaki artış miktarı*
Mali Hizmetler Uzmanı (merkez personeli sayılan) 6 710 TL
Mali Hizmetler Uzmanı (merkez personeli sayılmayan) 6 1.178 TL
Gelir Uzmanı 6 1.160 TL
Defterdarlık Uzmanı 6 1.147 TL
Vergi İstihbarat Uzmanı 6 1.160 TL
İl İstihdam Uzmanı 6 1.178 TL
İl Planlama Uzmanı 6 1.171 TL
İl Göç Uzmanı 6 1.172 TL

*Milli Savunma Uzmanı kadrosuna naklen atanmaları halinde aylık net maaşı yükselecek olan Uzmanların, kazanılmış hak aylık derecelerine ve aylık derecelerine göre, maaşlarındaki artış miktarı da farklı olacaktır. 

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir