Memurun kıst dönem maaşı nasıl hesaplanır?

Ayın 15’inden sonra ilk defa veya yeniden göreve başlayan Devlet memurlarının izleyen aybaşına kadar olan maaşları “kıst maaş” olarak hesaplanarak ödenir.

Memurunyeri.com adlı internet sitesinin haberine göre, devlet memurlarına kıst maaş ödenmesi gereken durumlarda, aylık maaş unsurlarını oluşturan ödeme/kesinti kalemlerinin bazıları hesaplamaya dahil edilmez. Öte yandan, kıst maaş hesaplaması memurun 1 Ekim 2008 tarihinden önce veya sonra göreve başlamış olması durumuna göre de değişiklik gösterir.

Yine aynı şekilde, bazı görev değişikliklerinde de kıst ödeme yapılması söz konusu olmakla birlikte burada sadece kıst aylık konusuna değinilecektir. 

Kıst maaş hesaplamasına dahil edilmeyecek unsurlar

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre alanlar hakkında kıst maaş ödenecek olması durumunda, bu maaş hesabına dahil edilmeyecek unsurlardan bazıları şunlar:

**Aile yardımı (eş ve çocuk için)

**Asgari geçim indirimi

**Toplu sözleşme ikramiyesi (sendika ikramiyesi)

**Sendika aidatı

**Emekli keseneği ( 1 Ekim 2008 tarihinden önce göreve başlayanlar için)

Kıst maaş nasıl hesaplanır?

-Brüt kıst maaş: Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, tazminat (aylıkla birlikte ödenen ek ve ilave tazminatlar dahil), yan ödeme ve ek ödeme tutarları toplamı; içinde bulunulan ayın gün sayısına bölünür ve çıkan rakam içinde bulunulan ayda memurun çalıştığı gün sayısı ile (izin ve tatiller dahil) çarpılır, ayrıca tam maaş alınacak ayın farklı bir ay olması halinde aynı hesaplama o ay için de yapılır ve bulunan miktarlar toplanarak kıst maaşın brüt tutarına ulaşılır.

Örneğin: Şubat ayının 28 gün olduğu durumda 26 Şubat günü göreve başlayan memurun brüt kıst maaşı: [(Kıst maaş ödeme unsurları toplamı X 3/28)+ (Kıst maaş ödeme unsurları toplamı X 14/31)] olarak hesaplanacaktır.

-SGK Primi (sadece 1/10/2008 tarihinden sonra göreve başlayanlar için hesaplanır): Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, tazminat (ek ve ilave tazminatlar hariç) tutarları toplamı 30’a bölünür ve çıkan rakamın çalışılan memurun izleyen aybaşına kadar çalışacağı gün sayısı ile çarpımı ile bulunacak tutarın %14’ü SGK prim kesintisi olarak hesaplanır.

-Gelir vergisi: Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, yan ödeme tutarları toplamı esas alınarak (1/10/2008 tarihinden sonra göreve başlayanlar için, SGK primi tutarı bu tutardan indirilerek), bu tutar üzerinden  %15 oranında (gelir vergisi dilimi farklı olabilir) gelir vergisi kesintisi hesaplanır.

-Damga vergisi: Brüt kıst maaş tutarı esas alınarak, bu tutar üzerinden %0,759 oranında damga vergisi kesintisi hesaplanır.

-Net kıst maaş: Brüt kıst maaş tutarından, gelir vergisi ve damga vergisi kesinti tutarları (1/10/2008 sonrası göreve başlayanlar için ayrıca SGK primi tutarı) düşülmek suretiyle memura o ay için ödenecek kıst maaşın net miktarı belirlenir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir