Eğitim durumundaki değişme kamu çalışanının ek ödemesini arttırır mı?

Kamu görevlilerinin bazılarına aylık ücretleriyle birlikte ek ödeme de yapılmakta olup, ek ödemenin miktarı her personel için aynı değildir.

Kamu görevlilerinin hangilerine hangi oranda ek ödeme yapılacağı, 375 sayılı KHK ekinde belirlenmiştir. Kapsamdaki personele, en yüksek Devlet memuru aylığının belli oranları esas her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme yapılmaktadır.

Ek ödemeden yararlananlar

-Aylıklarını Devlet Memurları Kanununa göre alanlar,

-Aylıklarını Yükseköğretim Personel Kanununa göre alanlar,

-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel

-Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlar

ek ödemeden yararlanabiliyor.

Ek ödeme oranları farklı

375 sayılı KHK’da kamu görevlileri hakkında belirlenen ek ödeme oranları;

-Tabi oldukları personel kanunlarına,

-Bulundukları hizmet sınıflarına,

-Kadro unvanlarına,

-Aylık derecelerine

göre farklı olabilmektedir.

Eğitim durumundaki değişmenin ek ödemeye etkisi

Kamu görevlileri hakkında geçerli olan ek ödeme oranlarına baktığımızda, eğitim durumundaki değişmenin ek ödeme oranını doğrudan etkilemediğini görmekteyiz.

Ancak, eğitim durumundaki değişme nedeniyle ilgili personelin; aylık derecesinde, kadro unvanında veya hizmet sınıfında bir değişiklik olması durumunda, personel hakkında uygulanacak ek ödeme oranı da farklı olabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir