Memura Eğitim Görmesi İçin İzin Verilir mi?

Görecekleri bazı eğitimlerden dolayı Devlet memurlarına izin verilmesi mümkün olabilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları emrinde görev yapan memurlar, memuriyet statüleri devam ederken yurt içinde veya yurt dışında çeşitli kademelerde eğitimler görmek isteyebilmektedirler. Bu eğitimlerini sürdürebilmek için izin talebinde bulunan memurlara ise bazı hallerde izin verilebilmesi söz konusudur.

Yurt dışında eğitim için izin

Burslu olarak (şahsen özel burs sağlanması hali dahil) ya da bütçe imkânlarıyla eğitim için yurtdışına gönderilen memurlara çeşitli şekillerde izin kullandırılması mümkündür.

-Şahsen özel burs sağlamak suretiyle yurt dışında eğitim görmek isteyen memurlara, bu burstan istifade edebilmeleri için eğitimleri süresince aylıksız izin verilebilir.

-Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere; kurumları tarafından (yapılacak sınavlar sonucuna göre ya da dış burslara dayanılarak) gönderilenlere, 2 yıla kadar ücretli izin verilebilmekte ve bu süre bir kata kadar da uzatılabilmektedir. Bu şekilde izin verilenlere aylık net ücretlerinin %60’ı ile ayrıca gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve 9/1 aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarın 2/3’ü (uluslararası kuruluşlarda staj yapanlara tamamı) kurumları tarafından ödenmektedir. Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir.

Mesai günlerinde eğitim için izin

Devlet memurları, memuriyete girmeden önce ya da memuriyetleri sırasında başlamış oldukları çeşitli düzeylerdeki eğitimlerine mesai saatleri içerisinde devam etmek durumunda kalabilmektedirler.

Ancak, Devlet memurlarının çalışma saatleri ile hangi hallerde hangi izinleri kullanabilecekleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiş olup, bu düzenlemeler arasında eğitimlerine devam etmeleri için memurlara izin verilmesine imkan tanıyan herhangi bir hüküm yer almamıştır.

Bu itibarla, memurluğa girmeden önce ya da memuriyette iken başladıkları veya başlayacakları herhangi bir düzeydeki eğitime devam edebilmeleri için, memurlara mesai saatleri içinde izin verilmesi ya da çalışma saatlerinin ders programlarına göre ayarlanması mümkün değildir.

Ancak, verilmesi amirin takdirinde olan ve yılda en fazla 10 gün süre ile verilebilen (yıl içinde yeniden verilmesi durumunda yeniden verilen izin yıllık izinden düşülür) mazeret izinleri, gerek görülmesi durumunda amirler tarafından ilgililerin eğitimlerine devam etmeleri için kullandırılabilir. Ayrıca, memur yıllık izin hakkını eğitimine devam edebilmek için kullanmak istemesi durumunda, izin talepleri amirleri tarafından değerlendirilebilir.

Öte yandan, hizmet süresi 5 yılı geçtiği için memuriyeti süresince toplam 1 yıla kadar (en fazla iki parça halinde kullanılabilir) aylıksız izin kullanma hakkı olan memurlar, bu haktan yararlanmak suretiyle de eğitimlerine davam edebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir