GİB ve SGK personeline fazla mesai ücreti ödenecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan  2016/9521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında görevli bazı personele, 15/11/2016-31/12/2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, 1,5 ay için fazla çalışma ücreti ödenmesi kararlaştırıldı.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılması öngörülen işlerin zamanında sonuçlandırılması için anılan kurumların ilgili birimlerinde fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan personele, mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Buna göre,

  •  6736 sayılı Kanun kapsamında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan; Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat ve İtilaflı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ile Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlıklarında görev yapan personeli ile taşra teşkilatında anılan Kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerde görevlendirilen personeline, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünde görev yapan personeli ile taşra teşkilatında görev yapan personeline fazla çalışma ücreti ödenecektir.
  • Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenecektir.
  • Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati geçemez.
  • Fazla çalışmanın her bir saati için 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma ücretinin (1,74 TL) beş katı esas alınacak olup fazla çalışma ücreti saat başına 8,7 TL olacak. Bir kamu çalışanının ayda 50 saat fazla mesai yaptığı varsayıldığında, alacağı fazla mesai ücreti 435 TL olacak.
  • Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenecek ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanacaktır.
  • Çıkarılan 2016/9521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre fazla çalışma ücreti alan personele, diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir.
  • Bu Karar kapsamında fazla çalışma yapacak personel ile diğer usul ve esasları belirlemeye ilgili kurumlar yetkilidir.
  • Bu Karar hükümleri, 15/11/2016-31/12/2016 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir