Uzman erbaşlara infaz ve koruma memuru olma fırsatı

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda, OHAL kapsamında çıkarılan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile değişiklik yapılarak en az 2 yıl süre ile uzman erbaş olarak görev yapmış olan uzman erbaşlara, bir defaya mahsus olmak üzere  Adalet Bakanlığı emrinde infaz ve koruma memuru olarak istihdam edilmesi imkanı getirildi.

Yapılan düzenlemeye göre;

  • Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20/10/2016 tarihine kadar kendi istekleriyle sözleşmelerini feshet olanlardan,
  • Yapılacak olan sözlü sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olan ve
  • Yaş ve merkezi sınav şartı hariç olmak üzere, İnfaz ve Koruma Memuru olarak istihdam edilebilmek için öngörülen şartları taşıyanlar,
  • 30/6/2017 tarihine kadar Adalet Bakanlığınca ya da Bakanlıkça belirlenecek adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava girebilecek
  • Sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B (sözleşmeli personel) statüsünde İnfaz ve Koruma Memuru olarak istihdam edilebilecek.

Uzman erbaşların, sözlü sınavla sözleşmeli infaz ve koruma memuru olmasına ilişkin; başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, sözlü sınavı kazanan personelin yerleştirilmeleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Adalet Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek.

667 sayılı KHK’nın ilgili maddesi

“MADDE 7- 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20/10/2016 tarihine kadar kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olup, sözlü sınavın son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan, yaş ve merkezi sınav şartı hariç İnfaz ve Koruma Memuru olarak istihdam edilebilmek için öngörülen şartları taşıyanlar, 30/6/2017 tarihine kadar Bakanlıkça ya da Bakanlıkça belirlenecek adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca İnfaz ve Koruma Memuru unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilir.

Bu madde çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edileceklerin başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, sözlü sınavı kazanan personelin yerleştirilmeleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir