28/B Tazminatı kimlere ödenir?

Kamu görevlilerinden bazılarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28/B maddesi hükümleri çerçevesinde ek tazminat ödenmektedir.

375 sayılı KHK’nın 28/B maddesinde düzenlendiği için “28/B Tazminatı” olarak da bilinen bu ek tazminatın hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda ödeneceği ile hangi hallerde kesileceği gibi hususlar; görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü, personelin teminindeki zorluklar, personelin zorunlu hizmete tabi olup olmaması ve Devletin mali imkanları dikkate alınmak suretiyle ilgili bakanlıkların talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenmektedir.

28/B ek tazminatından kimler yararlanabilir?

375 sayılı KHK’nın 28/B maddesinde sözü edilen ek tazminattan, görev yaptıkları yere göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi personel, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi personel, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel ve güvenlik korucularının (geçici köy korucuları) yararlanması söz konusu olabiliyor.

Kapsamdaki personele;

*Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir illerde görev yapmaları halinde,

*İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek diğer illerde görev yapmaları halinde

ek tazminat ödeniyor.

Ülke genelinde OHAL ilan edildiği durumlarda, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek yerlerde görev yapanlara ek tazminat ödenmesi mümkün.

Ek tazminatın miktarı

Yukarıda söz edilen personele, her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmeyecek şekilde ek tazminat ödenir.

2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 119,62 TL olarak belirlenmiş olan ek tazminatın aylık tutarı, 2017 yılı Merkezi Bütçe Kanunu Tasarısında 126 TL olarak yer almıştır. Öte yandan, belirlenmiş olan bu tutarın Bakanlar Kurulu tarafından %50’si oranında artırılması da mümkün.

Ayrıca, ödeme yapılan personel yönünden kazanılmış hak teşkil etmeyen bu ek tazminat tutarı üzerinden hiçbir vergi ve kesinti yapılmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir