YÖK: “Doçentler, tüm akademik haklardan yararlanır”

YÖK Genel Kurulu doçent unvanını almış olmakla birlikte doçent kadrosuna atanmamış araştırma görevlisi ve yardımcı doçent kadrosunda olan öğretim elemanlarının zorunlu ders yüklerinin ne olacağı ve zorunlu ders yüklerini doldurmaları halinde ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde ise hangi göstergelerin kullanılması gerektiği hakkında karar verdi.

Alınan bu karar çerçevesinde;

ü Hangi kadroda görev yaparsa yapsın 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında doçentlik unvanını alanların kadro unvanlarının gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek şartıyla doçentliğin her türlü akademik haklarından yararlanmalarına karar verilmiştir.

ü Aylıkları karşılığında kadro unvanının gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri kaydıyla öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, eğitim öğretim planlamacısı ve çevirici kadrolarında bulunanlarınhaftalık ders yüklerinin 10 saat olarak belirlenmesine, bu saat üzerindeki ders yükleri için doçent göstergesi üzerinden ek ders ücreti almaları uygun görülmüştür.

ü Yardımcı doçent kadrosunda olup doçentlik unvanını taşıyanların ek ders ücretleri ise doçent ek göstergesi üzerinden verilecektir.

Diğer taraftan, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yeni doçentlik kriterleri incelendiğinde, doçentlik sınavına başvuracak adayların en az bir dönem ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde ders verme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu nedenle, üniversitelerin araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarında olanların doçentlik unvanı alabilmeleri için mutlaka ders verme şartını yerine getirmeleri gerekeceğinden, ilerleyen dönemlerde doçentlik unvanı alan ve araştırma görevlisi kadrosunda olan öğretim elemanının olması mümkün olmayacaktır.

(memurlar.net)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir