Dil Tazminatında Ne Zaman İyileştirme Yapılacak?

Özel sektörde özellikle bankalar, yabancı dil bilen personeline yüksek oranda dil tazminatı öderken, devletin yabancı dil bilen çalışanlarına ödediği dil tazminatı miktarı komik düzeyde kalıyor.

Kamu personelinin dil öğrenmesini teşvik etmek için ödenen dil tazminatı, teşvikten çok uzakta, kamu çalışanının sınav için katlandığı masrafları karşılamaya dahi yetmiyor.

Kamu sektöründe ödenen dil tazminat miktarlarının ivedilikle makul seviyelere çekilmesi gerekiyor.

Mevcut haliyle ödenen dil tazminatı miktarlarını incelersek, yabancı dil bilgisinden yararlanılan personel, A seviyesi için 114,39 TL, D seviyesi için ise 28,60 TL dil tazminatı alabiliyor.

Yabacı dil bilgisinden yararlanılmayan diğer personel ise, en çok ancak 71,50 TL tazminat alabiliyor.

Yabancı Dil Tazminatının miktarı 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren artacak, ancak bu artış memur tarafından hissedilmeyecek seviyede olacak.

Maaş hesaplamasında kullanılan katsayılar 2017 yılının ilk altı ayında %3 oranında artacak ve 2016 yılının ikinci altı aylık dönemine ilişkin enflasyon oranının %5’in üzerinde çıkması halinde ise fazla çıkan kısım %3’lük artışa ilave edilecek.

1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olarak maaş katsayısının %3 oranında artması, kamu çalışanlarından bazılarının yararlandığı yabancı dil tazminatının aylık net miktarında “3,33 TL ile 0,69 TL” aralığında artışa sebep olacak.

Hangi diller için tazminat ödeniyor?

Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dilleri için yabancı dil tazminatı ödeniyor.

Yabancı dil bilgisi seviyesi nasıl belirleniyor?

ÖSYM tarafından; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için yılda en az iki kez, diğer diller için ise yılda en az bir kez yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonucuna göre ilgililerin yabancı dil bilgi seviyesi belirleniyor.

Yabancı dil tazminatı nasıl hesaplanıyor?

YDS sonucunda 50 ve üzeri puan alanlar, aldıkları puan aralığına göre seviyelere ayrılıyor ve her seviye için belirlenmiş olan gösterge rakamlarının, içinde bulunulan dönem için geçerli olan aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunan tutarda, her ay yabancı dil tazminatı alabiliyor. Hesaplanan yabancı dil tazminatı üzerinden sadece damga vergisi kesiliyor.

Öte yandan, personelin yabancı dil bilgisinden yararlanma durumuna göre de ilgililer hakkında farklı göstergeler uygulanmaktadır. Görevi sırasından personelin yabancı dil bilgisinden yararlanılıp yararlanılmadığı, ilgili personelin atamaya yetkili amirinin vereceği onayla belirlenirken; hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, daire başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), mütercim ve tercümanlar, üniversite öğretim elemanları ve öğretmenler için ise herhangi bir belirlemeye ihtiyaç duyulmadan yabancı dil bilgilerinden görevleri sırasında yararlanıldığı kabul edilmektedir.

Yabancı dil tazminatı miktarlarına ulaşmak için tıklayınız..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir