Üniversitelerde ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Okutmanı’ Dönemi Başlıyor

2547 sayılı Kanun gereğince, üniversitelerde, iş sağlığı ve güvenliği dersinin zorunlu olarak okutulması gerekiyor.

30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” sonrasında ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok kanuni düzenleme hayata geçirilmiştir.

Bu çerçevede; 04/04/2015 tarih ve 6645 sayılı Kanunla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) fıkrasında yasal düzenlemeye gidilerek, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” dersi, zorunlu ders olarak kanuna eklenmiştir.

6331 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı üçüncü maddesi ve “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “İş güvenliği uzmanı; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman” şeklinde tanımlanmıştır.

Teknik eleman olarak ise, teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları sayılmıştır.

Bu nedenle, sadece aşağıda yazılı bulunan kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan iş güvenliği uzmanı belgesi/yetkisi alabilecektir;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri,

Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları,

Teknik öğretmenler,

Fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar,

Üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenleme sonrasında, yukarıda iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığına başvurabilecek mezun adayları incelediğimizde, üniversitelerde Mühendislik, Mimarlık, Teknik Eğitim, Fen Fakülteleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği programı olan meslek yüksekokullarında “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ“ dersi zorunlu olarak okutulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen birimlerde “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” dersi ortak zorunlu ders olarak okutulacağından, bu dersler üniversitelerde “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUTMANLARI” tarafından verilecektir.

Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği alanında lisansüstü eğitim görmüş adayların yakın zamanda üniversitelerin açacağı “OKUTMAN” kadrolarında istihdam edilebileceği değerlendirilmektedir.

Özellikle farklı bir dalda akademik kariyerine devam etmek isteyen adayların “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanında Tezli Yüksek Lisans yapmaları kendilerine bu kadrolara başvurmalarında öncelik sağlayacaktır.

kaynak:memurlar.net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir