OHAL kapsamında yargı mensupları için alının tedbirler

15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin bazı tedbirler de alındı.

Yürürlüğe konulan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile,  yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin olarak alınan tedbirler şöyle:

1- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı (TDK: kavuşma, bitişme, birleşme) yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;

**Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca, **Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca,

**Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca,

**Hâkim ve savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca

**Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca

meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilecek.

2- Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve hususi damgalı pasaportları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde çıkarılacak.

3- 23/7/2016 tarihi itibariyle adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olarak görev yapmakta olanlar, adaylıkta geçirdikleri süreye bakılmaksızın Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) mesleğe kabul edilmeleri halinde, hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilecek.

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir