Hangi kamu çalışanını, hangi gerekçeyle, kim görevden alacak?

15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 667 sayılı KHK ile kamu görevlilerine ilişkin alınacak bazı tedbirler de belirlendi.

Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler, kurum ve statü ayrımı yapılmaksızın kamu çalışanlarının tamamı için söz konusu olurken; bu yazımızda, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi statüsünde görev yapanlardan hangilerinin görevlerine kimler tarafından son verileceği konusuna değinilecektir.

Kimlerin görevine son verilecek?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, işçi, sözleşmeli ve geçici personel olarak görev yapanlardan;

**Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı  (TDK sözlük: kavuşma, bitişme, birleşme) yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin görevine son verilecek.

**Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı  (TDK sözlük: kavuşma, bitişme, birleşme) yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin görevine son verilecek.

Göreve son verme kararını kim verecek?

**Belediye ve il özel idarelerinde görev yapanların görevine; ilgili il valisinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen kurulun teklifi üzerine, İçişleri Bakanının onayı ile son verilecek.

**Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru, işçi, sözleşmeli personel veya geçici personel  olarak görev yapanların görevlerine;

        -Bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olan kurumlarda, o kurum veya kuruluşun en üst yöneticisinin başkanlığında toplanan ve bakan (bağlı, ilgili veya ilişkili bakan) tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine, bakan (bağlı, ilgili veya ilişkili) onayı ile son verilecek.

         -Bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilecek.

15/16 Temmuz terörist saldırıları kapsamında görevden uzaklaştırılmış, gözaltına alınmış veya tutuklanmış olan kamu personeli hakkında da yukarıda belirtilen şekilde göreve son verme kararı alınabilecek.

Göreve son verme işlemlerine karşı açılacak davalar

667 sayılı KHK kapsamında yapılan göreve son verme işlemlerine karşı açılacak davalarda mahkemeler tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek. 

(memurunyeri.com)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir